• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     دوشنبه 28 اسفند 1396
 • دوشنبه  19  مارس  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
هواپیمایی
هواپیما
هواپیمایی
شماره پرواز
مقصدوضعیتکانترروز ساعتتاریخ
هواپیمایی ایران ایر
A310
ایران ایر
IRA466
مشهدپرواز كرد. 4 دو شنبه 15:40 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2618
اهوازپرواز كرد. 14 دو شنبه 15:45 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3331
رشتپرواز كرد. 3 دو شنبه 15:50 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1224
كيشپرواز كرد. 8 دو شنبه 16:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
B737
کاسپین
CPN028
مشهدپرواز كرد. 4 دو شنبه 16:05 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
B737-400
کاسپین
CPN018
اهوازپرواز كرد. 9 دو شنبه 16:10 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7027
كيشپرواز كرد. 6 دو شنبه 16:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5644
تبریزپرواز كرد. 10 دو شنبه 16:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5635
اهوازپرواز كرد. 11 دو شنبه 16:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4069
كيشپرواز كرد. 7 دو شنبه 16:25 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1067
کرمانپرواز كرد. 18 دو شنبه 16:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6233
اصفهانپرواز كرد. 11 دو شنبه 16:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA426
شیرازپرواز كرد. 1 دو شنبه 16:35 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6324
مشهددريافت كارت پرواز. تاخیر - 20:30 13 دو شنبه 16:45 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
737-500
سپهران
SHI4310
مشهدپرواز كرد. 27 دو شنبه 16:55 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6267
قشم پرواز كرد. 16 دو شنبه 17:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5712
كيشدر حال سوار شدن. 12 دو شنبه 17:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7081
كيشپرواز كرد. 8 دو شنبه 17:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1291
کرمانشاهآماده پرواز. 9 دو شنبه 17:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA428
شیرازپرواز كرد. 3 دو شنبه 17:20 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5700
اصفهانباطل شد. دو شنبه 17:25 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6990
چابهارپایان پذیرش مسافر. تاخیر 8 دو شنبه 17:25 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3930
زاهدانپرواز كرد. 28 دو شنبه 17:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4312
كيشپرواز كرد. 29 دو شنبه 17:40 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4071
كيشپرواز كرد. 9 دو شنبه 17:45 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5680
ارومیهپرواز كرد. 11 دو شنبه 17:50 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4039
بندرعباسپرواز كرد. 1 دو شنبه 18:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3724
یزدپرواز كرد. 25 دو شنبه 18:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA474
کرمانپایان پذیرش مسافر. تاخیر 6 دو شنبه 18:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1055
کرمانپرواز كرد. 19 دو شنبه 18:20 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2616
اهوازدريافت كارت پرواز. تاخیر - 20:30 16 دو شنبه 18:20 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6344
مشهددريافت كارت پرواز. تاخیر - 21:00 15 دو شنبه 18:25 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1218
بوشهرپایان پذیرش مسافر. تاخیر 8 دو شنبه 18:25 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5681
بندرعباسباطل شد. دو شنبه 18:45 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC844
رشتدريافت كارت پرواز. تاخیر - 20:50 26 دو شنبه 18:50 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7025
كيشپرواز كرد. 2 دو شنبه 18:55 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3788
شیرازپرواز كرد. 27 دو شنبه 18:55 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB936
تبریزپرواز كرد. 4 دو شنبه 18:55 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6254
مشهدپرواز كرد. 14 دو شنبه 19:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1049
بیرجندآماده پرواز. 20 دو شنبه 19:05 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC860
آبادانپرواز كرد. 28 دو شنبه 19:10 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-42-320
ایران ایر
IRA298
یزدآماده پرواز. 5 دو شنبه 19:10 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7151
شیرازپرواز كرد. 3 دو شنبه 19:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM4593
بندرعباسپایان پذیرش مسافر. تاخیر - 20:20 21 دو شنبه 19:20 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2820
كيشپرواز كرد. 13 دو شنبه 19:25 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4099
كيشدر حال سوار شدن. 6 دو شنبه 19:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4073
مشهدآماده پرواز. 5 دو شنبه 19:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4013
اهوازتاخیر - 22:15. 3 دو شنبه 19:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3312
اصفهانآماده پرواز. 1 دو شنبه 19:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
MD82
ایران ایر
IRA319
بوشهردر حال سوار شدن. 2 دو شنبه 19:35 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5691
قشم آماده پرواز. 10 دو شنبه 19:40 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1037
مشهددر حال سوار شدن. 22 دو شنبه 19:50 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6256
مشهدتاخیر - 21:30. 16 دو شنبه 20:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2608
یزددريافت كارت پرواز. 14 دو شنبه 20:05 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5613
مشهددريافت كارت پرواز. 11 دو شنبه 20:10 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4035
قشم دريافت كارت پرواز. 2 دو شنبه 20:10 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4089
كيشدريافت كارت پرواز. 8 دو شنبه 20:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1087
شیرازدريافت كارت پرواز. 23 دو شنبه 20:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5633
شیرازدريافت كارت پرواز. 12 دو شنبه 20:40 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1236
شیرازدريافت كارت پرواز. تاخیر 8 دو شنبه 20:50 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC626
کرمانشاهتاخیر - 22:00. 29 دو شنبه 21:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7125
كيشطبق برنامه. 9 دو شنبه 21:10 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6342
مشهدطبق برنامه. 12 دو شنبه 21:15 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5606
تبریزطبق برنامه. 10 دو شنبه 21:20 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2612
اهوازطبق برنامه. 15 دو شنبه 21:20 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1300
اهوازتاخیر - 23:00. 1 دو شنبه 21:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6930
تبریزطبق برنامه. 4 دو شنبه 21:35 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5629
مشهدتاخیر - 23:30. 11 دو شنبه 21:40 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB966
مشهدطبق برنامه. 1 دو شنبه 21:45 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7057
كيشطبق برنامه. 1 دو شنبه 21:45 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3780
شیرازطبق برنامه. 25 دو شنبه 21:50 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6224
مشهدتاخیر. دو شنبه 22:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1063
سیرجانطبق برنامه. 18 دو شنبه 22:00 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4531
اصفهانطبق برنامه. 19 دو شنبه 22:10 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5666
تبریزطبق برنامه. 12 دو شنبه 22:30 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6258
مشهدتاخیر - 01:15. 11 دو شنبه 22:35 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4571
رفسنجانطبق برنامه. 20 دو شنبه 22:45 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4027
مشهدطبق برنامه. 2 دو شنبه 22:55 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1053
کرمانطبق برنامه. 21 دو شنبه 23:40 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4309
شیرازطبق برنامه. 26 دو شنبه 23:40 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4327
شیرازطبق برنامه. 27 دو شنبه 23:55 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه. 3 دو شنبه 23:55 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA407
بوشهرطبق برنامه. سه شنبه 04:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7085
یزدطبق برنامه. 1 سه شنبه 04:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA431
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 04:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3780
شیرازطبق برنامه. 25 سه شنبه 04:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC864
دزفولطبق برنامه. 26 سه شنبه 05:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4015
كيشطبق برنامه. 3 سه شنبه 05:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA292
یزدطبق برنامه. سه شنبه 05:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN038
شیرازطبق برنامه. 6 سه شنبه 05:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B.727
آسمان
IRC850
زاهدانطبق برنامه. 28 سه شنبه 06:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA260
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 06:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2504
خارگطبق برنامه. سه شنبه 06:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6924
مشهدطبق برنامه. 5 سه شنبه 06:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1031
مشهدطبق برنامه. 20 سه شنبه 06:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA382
زاهدان/چابهارطبق برنامه. سه شنبه 06:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1016
عسلویهطبق برنامه. 18 سه شنبه 06:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B.727
آسمان
IRC600
مشهدطبق برنامه. 25 سه شنبه 06:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC644
بندرعباسطبق برنامه. 29 سه شنبه 06:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1280
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 06:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7055
كيشطبق برنامه. 5 سه شنبه 06:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3333
دزفولطبق برنامه. سه شنبه 06:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4051
كيشطبق برنامه. 7 سه شنبه 06:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC840
ایلامطبق برنامه. 26 سه شنبه 06:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4575
جیرفت/ایرانشهرطبق برنامه. 19 سه شنبه 06:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3914
بوشهرطبق برنامه. 24 سه شنبه 06:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA216
بیرجندطبق برنامه. سه شنبه 06:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
B737-400
کاسپین
CPN6914
عسلویهطبق برنامه. 7 سه شنبه 06:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB956
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 06:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5710
کرمانشاهطبق برنامه. سه شنبه 06:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC628
گرگانطبق برنامه. 27 سه شنبه 06:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN044
كيشطبق برنامه. 8 سه شنبه 06:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2510
شیراز/سیریطبق برنامه. سه شنبه 07:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA326
لارستانطبق برنامه. سه شنبه 07:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3310
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 07:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2800
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 07:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1230
ماهشهرطبق برنامه. سه شنبه 07:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN014
عسلویهطبق برنامه. 9 سه شنبه 07:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3769
شیرازطبق برنامه. 25 سه شنبه 07:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1212
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 07:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1033
مشهدطبق برنامه. 21 سه شنبه 07:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4580
شهرکردطبق برنامه. 22 سه شنبه 07:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5602
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 07:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ساها
B737
ساها
IRZ162
مشهدطبق برنامه. 17 سه شنبه 07:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB984
شیرازطبق برنامه. سه شنبه 07:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1051
کرمانطبق برنامه. 18 سه شنبه 08:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5702
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 08:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2520
آغاجاریطبق برنامه. سه شنبه 08:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
737-500
سپهران
SHI4310
مشهدطبق برنامه. 26 سه شنبه 08:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB912
بندرعباسطبق برنامه. سه شنبه 08:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7051
كيشطبق برنامه. 9 سه شنبه 08:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4087
قشم طبق برنامه. 1 سه شنبه 08:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5668
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 08:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4533
اصفهانطبق برنامه. 22 سه شنبه 08:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1252
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 08:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6260
مشهدطبق برنامه. 15 سه شنبه 09:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1029
طبسطبق برنامه. 23 سه شنبه 09:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی معراج
320
معراج
MRJ2804
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 09:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5639
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 09:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA495
اردبیلطبق برنامه. سه شنبه 09:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4091
مشهدطبق برنامه. 3 سه شنبه 09:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی پويا
110 BANDEIRANTE
پويا
PYA2350
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 09:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1244
كيشطبق برنامه. سه شنبه 09:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4097
كيشطبق برنامه. 5 سه شنبه 09:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN026
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 09:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3782
شیرازطبق برنامه. 25 سه شنبه 09:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7169
مشهدطبق برنامه. 7 سه شنبه 09:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1089
شیرازطبق برنامه. سه شنبه 09:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB946
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 09:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4083
قشم طبق برنامه. 9 سه شنبه 10:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5608
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 10:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC842
ایلامطبق برنامه. 26 سه شنبه 10:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC858
ارومیهطبق برنامه. 27 سه شنبه 10:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1240
قشم طبق برنامه. سه شنبه 10:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6328
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 10:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3323
رامسرطبق برنامه. سه شنبه 10:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC622
کرمانشاهطبق برنامه. 28 سه شنبه 10:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
B737
کاسپین
CPN022
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 10:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1291
کرمانشاهطبق برنامه. سه شنبه 11:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB936
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 11:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3312
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 11:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA243
رشتطبق برنامه. سه شنبه 11:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4003
كيشطبق برنامه. 1 سه شنبه 11:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3358
گرگانطبق برنامه. سه شنبه 11:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3920
چابهارطبق برنامه. 25 سه شنبه 11:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7125
كيشطبق برنامه. 3 سه شنبه 11:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1293
سنندجطبق برنامه. سه شنبه 11:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5646
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 11:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2620
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 11:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4033
چابهارطبق برنامه. 5 سه شنبه 12:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6263
كيشطبق برنامه. سه شنبه 13:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4303
شیرازطبق برنامه. 29 سه شنبه 13:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4572
ایلامطبق برنامه. سه شنبه 13:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC826
رامسرطبق برنامه. 26 سه شنبه 13:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1018
عسلویهطبق برنامه. سه شنبه 13:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5706
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 13:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB964
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 13:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1069
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 13:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7053
كيشطبق برنامه. 7 سه شنبه 13:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5623
شیرازطبق برنامه. سه شنبه 14:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1035
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 14:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5677
ارومیهطبق برنامه. سه شنبه 14:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1079
کرمانطبق برنامه. سه شنبه 14:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5629
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 14:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3844
ایلامطبق برنامه. 25 سه شنبه 14:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7117
چابهارطبق برنامه. 9 سه شنبه 14:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1098
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 14:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1254
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 14:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6227
قشم طبق برنامه. سه شنبه 14:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1004
خرم‌آبادطبق برنامه. سه شنبه 14:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3318
ساریطبق برنامه. سه شنبه 14:55 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3710
اردبیلطبق برنامه. 26 سه شنبه 14:55 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC632
گرگانطبق برنامه. 27 سه شنبه 15:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3724
یزدطبق برنامه. 28 سه شنبه 15:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN040
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 15:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3930
زاهدانطبق برنامه. 29 سه شنبه 15:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2506
ماهشهرطبق برنامه. سه شنبه 15:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA350
كيشطبق برنامه. سه شنبه 15:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A313
ایران ایر
IRA285
کرمانشاهطبق برنامه. سه شنبه 15:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4045
مشهدطبق برنامه. 1 سه شنبه 15:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA256
بندرعباسطبق برنامه. سه شنبه 15:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA214
قشم طبق برنامه. سه شنبه 15:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2612
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 15:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA426
شیرازطبق برنامه. سه شنبه 15:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A313
ایران ایر
IRA466
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 15:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5627
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 16:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1224
كيشطبق برنامه. سه شنبه 16:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5644
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 16:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6966
كيشطبق برنامه. سه شنبه 16:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4011
شیرازطبق برنامه. 3 سه شنبه 16:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
A320
کیش ایر
KIS7027
كيشطبق برنامه. 5 سه شنبه 16:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1067
کرمانطبق برنامه. سه شنبه 16:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC844
رشتطبق برنامه. 25 سه شنبه 16:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA277
ارومیهطبق برنامه. سه شنبه 16:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6324
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 16:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1216
آبادانطبق برنامه. سه شنبه 16:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1043
كيشطبق برنامه. سه شنبه 17:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6224
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 17:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6267
قشم طبق برنامه. سه شنبه 17:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5712
كيشطبق برنامه. سه شنبه 17:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2508
ماهشهرطبق برنامه. سه شنبه 17:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
A320
کیش ایر
KIS7081
كيشطبق برنامه. 7 سه شنبه 17:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6906
قشم طبق برنامه. سه شنبه 17:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC640
تبریزطبق برنامه. 26 سه شنبه 17:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4330
قشم طبق برنامه. 29 سه شنبه 17:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4537
سبزوارطبق برنامه. سه شنبه 17:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4071
كيشطبق برنامه. 9 سه شنبه 17:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5700
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 17:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4039
بندرعباسطبق برنامه. 1 سه شنبه 18:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5604
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 18:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB8060
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 18:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC860
آبادانطبق برنامه. 27 سه شنبه 18:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6344
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 18:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4069
كيشطبق برنامه. 3 سه شنبه 18:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5681
بندرعباسطبق برنامه. سه شنبه 18:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2608
یزدطبق برنامه. سه شنبه 18:55 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC832
اهوازطبق برنامه. 28 سه شنبه 19:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A313
ایران ایر
IRA319
بوشهرطبق برنامه. سه شنبه 19:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN042
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 19:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC608
مشهدطبق برنامه. 26 سه شنبه 19:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2586
كيشطبق برنامه. سه شنبه 19:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM4593
بندرعباسطبق برنامه. سه شنبه 19:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2820
كيشطبق برنامه. سه شنبه 19:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5666
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 19:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6256
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 19:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1218
بوشهرطبق برنامه. سه شنبه 19:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6984
كيشطبق برنامه. سه شنبه 19:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1037
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 19:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1087
شیرازطبق برنامه. سه شنبه 20:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5635
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 20:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5650
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 20:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN048
شیرازطبق برنامه. سه شنبه 20:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4099
كيشطبق برنامه. 5 سه شنبه 20:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA419
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 20:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA445
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 20:30 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2618
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 20:35 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1060
اهوازطبق برنامه. سه شنبه 20:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1282
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 21:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA238
اصفهانطبق برنامه. سه شنبه 21:10 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6342
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 21:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5654
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 21:20 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7057
كيشطبق برنامه. 7 سه شنبه 21:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5680
ارومیهطبق برنامه. سه شنبه 21:50 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
A320
کیش ایر
KIS7025
كيشطبق برنامه. 9 سه شنبه 22:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5606
تبریزطبق برنامه. سه شنبه 22:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7015
كيشطبق برنامه. 2 سه شنبه 22:05 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7129
كيشطبق برنامه. 6 سه شنبه 22:15 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4312
كيشطبق برنامه. 28 سه شنبه 22:25 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB960
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 22:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6258
مشهدطبق برنامه. سه شنبه 22:45 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4027
مشهدطبق برنامه. 8 سه شنبه 22:55 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3779
شیرازطبق برنامه. 25 سه شنبه 23:00 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4309
شیرازطبق برنامه. 29 سه شنبه 23:40 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه. 1 سه شنبه 23:55 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199


 
 
Top