Xخرید آنلاین بلیت هواپیما
  • آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما  خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
هواپیمایی
هواپیما
هواپیمایی
شماره پرواز
مقصدوضعیتکانترروز ساعتتاریخ
هواپیمایی ایران ایر
320
ایران ایر
IRA232
شیرازپرواز كرد 8 چهار شنبه 16:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4011
شیرازپرواز كرد 7 چهار شنبه 16:10 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3334
اصفهانپرواز كرد 6 چهار شنبه 16:15 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN018
اهوازپرواز كرد 13 چهار شنبه 16:15 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی وارش
B737
وارش
VRH5822
كيشآماده پرواز 6 چهار شنبه 16:20 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4043
کرمانپرواز كرد 8 چهار شنبه 16:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN046
تبریزپرواز كرد 8 چهار شنبه 16:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA212
بیرجند/مشهدپرواز كرد 4 چهار شنبه 16:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72
آسمان
IRC844
رشتپرواز كرد 27 چهار شنبه 16:50 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5608
تبریزپرواز كرد 12 چهار شنبه 16:55 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
FOKER100
آسمان
IRC3784
شیرازپرواز كرد 29 چهار شنبه 16:55 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7081
كيشپرواز كرد 1 چهار شنبه 17:15 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB912
بندرعباسپایان پذیرش مسافر. تاخیر - 20:00 4 چهار شنبه 17:20 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1049
بیرجندپرواز كرد 22 چهار شنبه 17:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6235
اصفهانپرواز كرد 9 چهار شنبه 17:35 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4039
بندرعباسپرواز كرد 3 چهار شنبه 17:35 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
320
آسمان
IRC822
عسلویهپرواز كرد 26 چهار شنبه 17:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A321
زاگرس
IZG4071
كيشپرواز كرد 5 چهار شنبه 17:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM4542
شهرکردپرواز كرد 24 چهار شنبه 18:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1013
كيشپرواز كرد 20 چهار شنبه 18:10 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
737
تابان
TBN6254
مشهدپرواز كرد 7 چهار شنبه 18:15 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1055
کرمانپرواز كرد 21 چهار شنبه 18:20 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6301
بوشهرپرواز كرد 6 چهار شنبه 18:25 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
FOKER100
آسمان
IRC3914
بوشهرپرواز كرد 28 چهار شنبه 18:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی پويا
EMB145
پويا
PYA2310
گرگانپرواز كرد 14 چهار شنبه 18:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
B737
ساها
IRZ156
شیرازپرواز كرد 16 چهار شنبه 18:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4049
زاهدانآماده پرواز 7 چهار شنبه 18:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN042
آباداندر حال سوار شدن 12, 12 چهار شنبه 18:50 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1294
گرگانپرواز كرد 9 چهار شنبه 18:55 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4541
زاهدانپرواز كرد 23 چهار شنبه 19:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA458
بندرعباسپرواز كرد 1 چهار شنبه 19:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1218
بوشهردر حال سوار شدن 8 چهار شنبه 19:05 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A340
آسمان
IRC602
مشهدآماده پرواز 25, 26 چهار شنبه 19:15 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4593
بندرعباسدر حال سوار شدن 22 چهار شنبه 19:20 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4013
اهوازدر حال سوار شدن 5 چهار شنبه 19:25 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4047
دزفولآماده پرواز 2 چهار شنبه 19:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1037
مشهدآماده پرواز 19 چهار شنبه 19:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1282
اصفهاندر حال سوار شدن 3 چهار شنبه 19:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN028
مشهددريافت كارت پرواز. تاخیر - 21:10 8 چهار شنبه 19:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM1087
شیرازآماده پرواز 24 چهار شنبه 20:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC832
اهوازپایان پذیرش مسافر. منتظر اعلام باشید 27 چهار شنبه 20:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA289
کرمانشاهپایان پذیرش مسافر. منتظر اعلام باشید 5 چهار شنبه 20:05 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6950
یزددريافت كارت پرواز. تاخیر - 21:20 10 چهار شنبه 20:15 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4063
بوشهردر حال سوار شدن 6 چهار شنبه 20:15 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM1060
اهوازدريافت كارت پرواز. در حال سوار شدن 21 چهار شنبه 20:25 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC634
گرگاندريافت كارت پرواز 29 چهار شنبه 20:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5613
اصفهاندريافت كارت پرواز 11 چهار شنبه 20:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
737
کارون
KRU2600
اهوازدريافت كارت پرواز 14 چهار شنبه 20:50 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5677
ارومیهدريافت كارت پرواز 10 چهار شنبه 21:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6224
مشهددريافت كارت پرواز 7 چهار شنبه 21:05 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB986
تبریزدريافت كارت پرواز 3 چهار شنبه 21:10 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC626
کرمانشاهتاخیر - 22:30 26 چهار شنبه 21:20 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی وارش
B737
وارش
VRH5800
ساریطبق برنامه 8 چهار شنبه 21:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2620
اهوازطبق برنامه 16 چهار شنبه 21:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه 1 چهار شنبه 21:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1063
سیرجانطبق برنامه 23 چهار شنبه 22:00 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM4531
اصفهانطبق برنامه 18 چهار شنبه 22:10 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB968
مشهدطبق برنامه 5 چهار شنبه 22:20 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3779
شیرازطبق برنامه 28 چهار شنبه 22:25 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5654
تبریزطبق برنامه 12 چهار شنبه 22:30 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7029
كيشطبق برنامه 3 چهار شنبه 22:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6258
مشهدطبق برنامه 6 چهار شنبه 22:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4571
رفسنجانتاخیر - 00:30 20 چهار شنبه 22:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5621
مشهدطبق برنامه 11 چهار شنبه 22:50 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM1053
کرمانطبق برنامه 22 چهار شنبه 23:40 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4303
شیرازطبق برنامه 28 چهار شنبه 23:45 ۳ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3409
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 05:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4586
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 05:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72
آسمان
IRC620
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 05:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB946
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 05:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4575
جیرفت/ایرانشهرطبق برنامه پنج شنبه 06:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B.727
آسمان
IRC850
زاهدانطبق برنامه پنج شنبه 06:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN022
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 06:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA382
زاهدان/چابهارطبق برنامه پنج شنبه 06:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM1016
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 06:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA292
یزدطبق برنامه پنج شنبه 06:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN020
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 06:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3764
لاوانطبق برنامه پنج شنبه 06:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7055
كيشطبق برنامه 1 پنج شنبه 06:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1081
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 06:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4051
كيشطبق برنامه 3 پنج شنبه 06:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC840
ایلامطبق برنامه پنج شنبه 06:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1095
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 06:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA3351
ایلامطبق برنامه پنج شنبه 06:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB956
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 06:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN044
كيشطبق برنامه پنج شنبه 06:35 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2522
اصفهان/سیریطبق برنامه پنج شنبه 06:35 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1252
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 06:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی وارش
B737
وارش
VRH5820
كيشطبق برنامه پنج شنبه 06:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC600
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 06:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5710
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 06:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN026
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 06:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3407
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 07:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC820
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 07:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR
ایران ایر
IRA3445
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 07:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1230
ماهشهرطبق برنامه پنج شنبه 07:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA326
لارستانطبق برنامه پنج شنبه 07:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3318
ساریطبق برنامه پنج شنبه 07:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN014
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 07:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB964
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 07:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3769
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 07:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
320
معراج
MRJ2840
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 07:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
100
قشم ایر
QSM1212
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 07:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
737
کارون
KRU2600
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 07:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3331
رشتطبق برنامه پنج شنبه 08:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6227
قشم طبق برنامه پنج شنبه 08:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM1051
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 08:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5602
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 08:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5627
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 08:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM4520
گچسارانطبق برنامه پنج شنبه 08:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3771
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 08:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB960
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 08:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1248
زاهدانطبق برنامه پنج شنبه 08:35 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB966
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 08:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4550
خارگطبق برنامه پنج شنبه 08:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM4569
بجنوردطبق برنامه پنج شنبه 09:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC630
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 09:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3401
اردبیلطبق برنامه پنج شنبه 09:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1089
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 09:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN016
چابهارطبق برنامه پنج شنبه 10:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC830
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 10:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4041
مشهدطبق برنامه 5 پنج شنبه 10:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA321
خرم‌آبادطبق برنامه پنج شنبه 10:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3710
اردبیلطبق برنامه پنج شنبه 10:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5619
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 10:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB984
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 10:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB996
كيشطبق برنامه پنج شنبه 10:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1240
قشم طبق برنامه پنج شنبه 10:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3348
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 10:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3305
خویطبق برنامه پنج شنبه 11:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4003
كيشطبق برنامه 7 پنج شنبه 11:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3323
رامسرطبق برنامه پنج شنبه 11:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4312
كيشطبق برنامه پنج شنبه 11:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2844
قشم طبق برنامه پنج شنبه 11:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4033
چابهارطبق برنامه 1 پنج شنبه 11:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC860
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 11:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7129
كيشطبق برنامه 3 پنج شنبه 11:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3426
یزدطبق برنامه پنج شنبه 12:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
md83
زاگرس
IZG4021
اهوازطبق برنامه 5 پنج شنبه 12:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3773
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 12:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5675
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 12:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
320
معراج
MRJ2820
كيشطبق برنامه پنج شنبه 12:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA236
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 12:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7053
كيشطبق برنامه 7 پنج شنبه 12:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1035
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 13:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4572
ایلامطبق برنامه پنج شنبه 13:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72
آسمان
IRC826
رامسرطبق برنامه پنج شنبه 13:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6263
كيشطبق برنامه پنج شنبه 13:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4085
قشم طبق برنامه 1 پنج شنبه 13:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
B737
ساها
IRZ170
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 13:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6281
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 13:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4045
مشهدطبق برنامه 3 پنج شنبه 14:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1242
قشم طبق برنامه پنج شنبه 14:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1043
كيشطبق برنامه پنج شنبه 14:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی وارش
737-700
وارش
VRH5824
كيشطبق برنامه پنج شنبه 14:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC602
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 14:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3844
ایلامطبق برنامه پنج شنبه 14:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6986
كيشطبق برنامه پنج شنبه 14:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC640
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 14:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA265
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 14:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB912
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 15:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM1008
خرم‌آبادطبق برنامه پنج شنبه 15:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3333
رشتطبق برنامه پنج شنبه 15:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN028
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 15:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3415
دزفولطبق برنامه پنج شنبه 15:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3343
نوشهرطبق برنامه پنج شنبه 15:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA466
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 15:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5621
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 16:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4011
شیرازطبق برنامه 5 پنج شنبه 16:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3312
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 16:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB914
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 16:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72
آسمان
IRC844
رشتطبق برنامه پنج شنبه 16:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN018
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 16:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7125
كيشطبق برنامه 7 پنج شنبه 16:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3775
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 16:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2608
یزدطبق برنامه پنج شنبه 17:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی وارش
737-700
وارش
VRH5822
كيشطبق برنامه پنج شنبه 17:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7081
كيشطبق برنامه 1 پنج شنبه 17:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1216
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 17:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM1049
بیرجندطبق برنامه پنج شنبه 17:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC822
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 17:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5604
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 17:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4577
بمطبق برنامه پنج شنبه 17:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4071
كيشطبق برنامه 3 پنج شنبه 17:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B.727
آسمان
IRC858
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 17:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1013
كيشطبق برنامه پنج شنبه 18:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6254
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 18:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1055
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 18:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6301
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 18:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC624
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 18:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA458
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 18:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4049
زاهدانطبق برنامه 5 پنج شنبه 18:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
B737
ساها
IRZ156
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 18:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3358
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 19:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1218
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 19:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4593
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 19:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6960
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 19:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3724
یزدطبق برنامه پنج شنبه 19:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA419
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 19:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1037
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 19:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1073
سیرجانطبق برنامه پنج شنبه 19:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2604
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 19:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4013
اهوازطبق برنامه 7 پنج شنبه 19:55 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM1087
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 20:00 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC832
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 20:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4063
بوشهرطبق برنامه 1 پنج شنبه 20:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA424
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 20:25 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC634
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 20:30 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
737
کارون
KRU2616
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 20:50 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB986
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 21:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6224
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 21:05 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB988
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 21:10 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD82
آتا
TBZ5606
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 21:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3777
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 21:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه 3 پنج شنبه 21:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB968
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 22:20 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6258
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 22:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4303
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 22:45 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3779
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 23:15 ۴ بهمن ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM1053
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 23:40 ۴ بهمن ۱۳۹۷
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199