• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     سه‌شنبه 26 دی 1396
 • سه شنبه  16  ژانويه  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتترمینالتاریخ و زمان واقعیهواپیماروززمانتاریخ
سپهرانSHI4330قشم پرواز كرد 41396-10-26 13:38B737سه شنبه13:00۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4035قشم پرواز كرد 11396-10-26 13:09MD82سه شنبه13:00۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6263كيشپرواز كرد 41396-10-26 13:07MD.88سه شنبه13:05۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4572ایلامپرواز كرد 41396-10-26 13:17BAE146سه شنبه13:15۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC826رامسرپرواز كرد 41396-10-26 13:15ATR-72-500سه شنبه13:15۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1018عسلویهپرواز كرد 41396-10-26 13:35A300-600STسه شنبه13:20۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1035مشهدپرواز كرد 41396-10-26 13:56A300-600STسه شنبه13:30۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB964مشهدپرواز كرد 21396-10-26 13:54MD83سه شنبه13:40۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5623شیرازپرواز كرد 21396-10-26 14:32MD83سه شنبه14:00۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1079کرمانپرواز كرد 41396-10-26 14:37BAE146سه شنبه14:20۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5629مشهدپرواز كرد 21396-10-26 14:40737-500سه شنبه14:30۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3844ایلامپرواز كرد 41396-10-26 15:00F100سه شنبه14:30۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7117چابهارپرواز كرد 11396-10-26 15:39MD82سه شنبه14:35۲۶ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1254مشهدپرواز كرد 21396-10-26 16:11A320سه شنبه14:45۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6227قشم پرواز كرد 41396-10-26 15:10RJ85سه شنبه14:45۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1004خرم‌آبادپرواز كرد 41396-10-26 14:50BAE146سه شنبه14:50۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3786شیرازآماده پرواز 4 737سه شنبه14:50۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3710اردبیلپرواز كرد 41396-10-26 15:18737سه شنبه14:55۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3318ساریپرواز كرد 21396-10-26 15:57ATR-72-500سه شنبه14:55۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4021اهوازپرواز كرد 11396-10-26 15:17MD82سه شنبه15:00۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC632گرگانپرواز كرد 41396-10-26 15:18ATRسه شنبه15:00۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3724یزدپرواز كرد 41396-10-26 15:35A320سه شنبه15:05۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3930زاهدانپرواز كرد 41396-10-26 15:22F100سه شنبه15:10۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN040مشهدآماده پرواز 4 MD82سه شنبه15:10۲۶ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2506ماهشهرپرواز كرد 21396-10-26 15:42F100سه شنبه15:20۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA285کرمانشاهپرواز كرد 21396-10-26 15:50A320سه شنبه15:25۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA350كيشآماده پرواز 2 F100سه شنبه15:25۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA256بندرعباسپرواز كرد 21396-10-26 16:09A320سه شنبه15:30۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA214قشم پرواز كرد 21396-10-26 15:53F100سه شنبه15:35۲۶ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1202مشهدآماده پرواز 2 RJ100سه شنبه15:35۲۶ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2614اهوازپرواز كرد 21396-10-26 16:09737سه شنبه15:40۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA426شیرازپرواز كرد 21396-10-26 16:38A321سه شنبه15:40۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5677ارومیهپرواز كرد 21396-10-26 16:01MD83سه شنبه15:45۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA466مشهدپرواز كرد 21396-10-26 16:35MD82سه شنبه15:50۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7015كيشپرواز كرد 11396-10-26 16:02MD82سه شنبه15:55۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6950یزددر حال سوار شدن 4 MD82سه شنبه16:00۲۶ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1224كيشدر حال سوار شدن 2 F100سه شنبه16:10۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4011شیرازآماده پرواز 1 MD82سه شنبه16:20۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7027كيشپرواز كرد 11396-10-26 16:13MD82سه شنبه16:25۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7089بندرعباسآماده پرواز 1 A320سه شنبه16:30۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN018اهوازآماده پرواز 4 MD82سه شنبه16:35۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC844رشتآماده پرواز 4 ATR-72-500سه شنبه16:40۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6324مشهدآماده پرواز 4 MD.88سه شنبه16:45۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA277ارومیهدريافت كارت پرواز 2 A320سه شنبه16:45۲۶ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1216آباداندر حال سوار شدن 2 F100سه شنبه16:50۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4049زاهدانآماده پرواز 1 MD82سه شنبه16:55۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6275اهوازپایان پذیرش مسافر 4 MD.88سه شنبه17:00۲۶ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2508ماهشهرپایان پذیرش مسافر 2 F100سه شنبه17:05۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC822عسلویهدر حال سوار شدن 4 B.727سه شنبه17:10۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN046تبریزدريافت كارت پرواز 4 MD83سه شنبه17:15۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7081كيشدريافت كارت پرواز 1 A320سه شنبه17:15۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC640تبریزدريافت كارت پرواز 4 A320سه شنبه17:30۲۶ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4312كيشدريافت كارت پرواز 4 B737سه شنبه17:40۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4071كيشدريافت كارت پرواز 1 MD82سه شنبه17:45۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4537سبزواردريافت كارت پرواز 4 BAE146سه شنبه17:45۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5712كيشدريافت كارت پرواز 2 MD83سه شنبه17:55۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4039بندرعباسدريافت كارت پرواز 1 MD82سه شنبه18:00۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5700اصفهانتاخیر - 19:302 MD83سه شنبه18:10۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6254مشهددريافت كارت پرواز 4 MD82سه شنبه18:10۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5604تبریزدريافت كارت پرواز 2 MD83سه شنبه18:10۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1055کرمانطبق برنامه 4 AB3سه شنبه18:20۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC860آبادانطبق برنامه 4 F100سه شنبه18:30۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5691قشم طبق برنامه 2 MD83سه شنبه18:35۲۶ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4303شیرازطبق برنامه 4 B737سه شنبه18:40۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5681بندرعباسطبق برنامه 2 B737سه شنبه18:50۲۶ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2612اهوازطبق برنامه 2 F100سه شنبه18:55۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1043كيشطبق برنامه 4 A310سه شنبه19:00۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC832اهوازطبق برنامه 4 B727سه شنبه19:00۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA319بوشهرطبق برنامه 2 A313سه شنبه19:05۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4013اهوازطبق برنامه 1 MD82سه شنبه19:05۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN032کرمانشاهطبق برنامه 4 MD83سه شنبه19:10۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC608مشهدطبق برنامه 4 B737-400سه شنبه19:10۲۶ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2608یزدطبق برنامه 2 F100سه شنبه19:15۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4593بندرعباسطبق برنامه 4 AB3سه شنبه19:20۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6960بندرعباسطبق برنامه 4 MD83سه شنبه19:25۲۶ دی ۱۳۹۶
معراجMRJ2820كيشطبق برنامه 2 A320سه شنبه19:25۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5666تبریزطبق برنامه 2 B737سه شنبه19:35۲۶ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1218بوشهرطبق برنامه 2 RJ85سه شنبه19:45۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1073سیرجانطبق برنامه 4 BAE146سه شنبه19:45۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN034دزفولطبق برنامه 4 MD83سه شنبه19:50۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1037مشهدطبق برنامه 4 A310سه شنبه19:50۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC626کرمانشاهطبق برنامه 4 B737-400سه شنبه20:00۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4063بوشهرطبق برنامه 1 MD82سه شنبه20:15۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1087شیرازطبق برنامه 4 A310سه شنبه20:15۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB966مشهدطبق برنامه 2 MD82سه شنبه20:20۲۶ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN048شیرازتاخیر - 21:154 MD83سه شنبه20:25۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4577بمطبق برنامه 4 BAE146سه شنبه20:25۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4067اصفهانطبق برنامه 1 MD82سه شنبه20:30۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA445تبریزطبق برنامه 2 F100سه شنبه20:30۲۶ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2618اهوازطبق برنامه 2 F100سه شنبه20:35۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC634گرگانطبق برنامه 4 ATR-72-500سه شنبه20:40۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA419اهوازطبق برنامه 2 F100سه شنبه20:55۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB988اهوازطبق برنامه 2 MD83سه شنبه21:00۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6224مشهدطبق برنامه 4 MD.88سه شنبه21:00۲۶ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1282اصفهانطبق برنامه 2 F100سه شنبه21:05۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6342مشهدطبق برنامه 4 MD82سه شنبه21:15۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7057كيشطبق برنامه 1 MD82سه شنبه21:45۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5606تبریزطبق برنامه 2 MD83سه شنبه22:00۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7025كيشطبق برنامه 1 A320سه شنبه22:00۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4531اصفهانطبق برنامه 4 BAE146سه شنبه22:10۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7129كيشتاخیر - 22:451 MD82سه شنبه22:15۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3846آبادانطبق برنامه 4 F100سه شنبه22:30۲۶ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6304مشهدطبق برنامه 4 MD.88سه شنبه22:35۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB960مشهدطبق برنامه 2 MD82سه شنبه22:40۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5680ارومیهطبق برنامه 2 MD83سه شنبه22:55۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4027مشهدطبق برنامه 1 MD82سه شنبه22:55۲۶ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1294گرگانطبق برنامه 2 F100سه شنبه23:00۲۶ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3779شیرازطبق برنامه 4 F100سه شنبه23:00۲۶ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7159شیرازطبق برنامه 1 A320سه شنبه23:15۲۶ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5654تبریزطبق برنامه 2 B737سه شنبه23:20۲۶ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4045مشهدطبق برنامه 1 MD82سه شنبه23:25۲۶ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4309شیرازطبق برنامه 4 B737سه شنبه23:40۲۶ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1053کرمانطبق برنامه 4 AB3سه شنبه23:40۲۶ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2616اهوازطبق برنامه 2 F100سه شنبه23:50۲۶ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA407بوشهرطبق برنامه 2 F100چهار شنبه04:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC600مشهدطبق برنامه 4 B.727چهار شنبه04:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4586اهوازطبق برنامه 4 A310چهار شنبه04:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA431اهوازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه04:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN020اهوازطبق برنامه 4 MD82چهار شنبه04:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3780شیرازطبق برنامه 4 F100چهار شنبه04:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA283کرمانشاهطبق برنامه 2 A313چهار شنبه05:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4077شیرازطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه05:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC864دزفولطبق برنامه 4 F100چهار شنبه05:10۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4017اهوازطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه05:15۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4025بوشهرطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه05:30۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1280اصفهانطبق برنامه 2 F100چهار شنبه05:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN030تبریزطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه05:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC850زاهدانطبق برنامه 4 B.727چهار شنبه06:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1031مشهدطبق برنامه 4 A310چهار شنبه06:05۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2516لاوان/شیرازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه06:05۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1095بندرعباسطبق برنامه 4 747چهار شنبه06:05۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7157کرمانطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه06:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC862یزدطبق برنامه 4 A320چهار شنبه06:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN038شیرازطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه06:15۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1016عسلویهطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه06:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7055كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه06:20۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4051كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه06:25۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC840ایلامطبق برنامه 4 F100چهار شنبه06:25۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4053عسلویهطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه06:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA234شیراز/بندرلنگهطبق برنامه 2 F100چهار شنبه06:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5710کرمانشاهطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه06:35۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA374زاهدانطبق برنامه 2 MD80چهار شنبه06:35۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1277ارومیهطبق برنامه 2 F100چهار شنبه06:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3333دزفولطبق برنامه 2 ATR-72-500چهار شنبه06:45۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1212اهوازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه06:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC628گرگانطبق برنامه 4 ATR-72-500چهار شنبه06:50۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN044كيشطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه06:55۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6946بندرعباسطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه06:55۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC820عسلویهطبق برنامه 4 A320چهار شنبه07:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA343تبریزطبق برنامه 2 F100چهار شنبه07:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7105آبادانطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه07:05۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3310اصفهانطبق برنامه 2 ATR-72-500چهار شنبه07:05۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4081عسلویهطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه07:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3726لارستانطبق برنامه 4 B737-400چهار شنبه07:10۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2518اصفهان/بهرگانطبق برنامه 2 F100چهار شنبه07:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4550خارگطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه07:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3769شیرازطبق برنامه 4 F100چهار شنبه07:25۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA426شیرازطبق برنامه 2 A321چهار شنبه07:25۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4533اصفهانطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه07:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5602تبریزطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه07:35۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1273تبریزطبق برنامه 2 F100چهار شنبه07:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ162مشهدطبق برنامه 4 B737چهار شنبه07:45۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN028مشهدطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه07:45۲۷ دی ۱۳۹۶
معراجMRJ2840شیرازطبق برنامه 2 A320چهار شنبه08:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3704یاسوجطبق برنامه 4 ATR-72-500چهار شنبه08:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5698مشهدطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه08:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1051کرمانطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه08:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4520گچسارانطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه08:20۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4310مشهدطبق برنامه 4 737-500چهار شنبه08:25۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3771شیرازطبق برنامه 4 F100چهار شنبه08:25۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7169مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه08:40۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4332بندرعباسطبق برنامه 4 737-500چهار شنبه08:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA464مشهدطبق برنامه 2 A313چهار شنبه08:50۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6291اصفهانطبق برنامه 4 md88چهار شنبه08:55۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3750آبادانطبق برنامه 4 B737چهار شنبه09:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4091مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه09:10۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6258مشهدطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه09:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5693زاهدانطبق برنامه 2 MD82چهار شنبه09:15۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA294یزدطبق برنامه 2 A320چهار شنبه09:15۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1244كيشطبق برنامه 2 F100چهار شنبه09:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC838سنندجطبق برنامه 4 F100چهار شنبه09:30۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4093مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه09:35۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB936تبریزطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه09:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6950یزدطبق برنامه 4 B737-400چهار شنبه09:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1089شیرازطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه09:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC830اهوازطبق برنامه 4 A320چهار شنبه10:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4041مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه10:00۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6222مشهدطبق برنامه 4 md88چهار شنبه10:10۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1240قشم طبق برنامه 2 RJ85چهار شنبه10:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3710اردبیلطبق برنامه 4 B727چهار شنبه10:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7125كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه10:20۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN022مشهدطبق برنامه 4 B737چهار شنبه10:25۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3700سبزوارطبق برنامه 4 F100چهار شنبه10:30۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6328مشهدطبق برنامه 4 MD82چهار شنبه10:30۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1258مشهدطبق برنامه 2 F100چهار شنبه10:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7127كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه10:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC606رامسرطبق برنامه 4 ATR-72-500چهار شنبه10:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA219سنندجطبق برنامه 2 F100چهار شنبه10:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3323رامسرطبق برنامه 2 ATR-72-500چهار شنبه11:00۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1250مشهدطبق برنامه 2 RJ85چهار شنبه11:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3343نوشهرطبق برنامه 2 ATR-72-500چهار شنبه11:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4575جیرفتطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه11:20۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4031مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه11:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB978تبریزطبق برنامه 2 MD82چهار شنبه11:25۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1264شیرازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه11:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6970اهوازطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه11:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5646تبریزطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه11:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5659كيشطبق برنامه 2 MD82چهار شنبه11:45۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7151شیرازطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه12:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC622کرمانشاهطبق برنامه 4 F100چهار شنبه12:15۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4324ماکوطبق برنامه 4 737-500چهار شنبه12:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7053كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه12:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3773شیرازطبق برنامه 4 F100چهار شنبه13:00۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6263كيشطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه13:05۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4572ایلامطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه13:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC826رامسرطبق برنامه 4 ATR-72-500چهار شنبه13:15۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1018عسلویهطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه13:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1035مشهدطبق برنامه 4 747چهار شنبه13:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2506ماهشهرطبق برنامه 2 F100چهار شنبه13:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5677ارومیهطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه13:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA497اردبیلطبق برنامه 2 A320چهار شنبه13:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5623شیرازطبق برنامه 2 B737چهار شنبه13:55۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2508ماهشهرطبق برنامه 2 F100چهار شنبه14:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4035قشم طبق برنامه 1 MD82چهار شنبه14:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7089بندرعباسطبق برنامه 1 A320چهار شنبه14:05۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1043كيشطبق برنامه 4 A310چهار شنبه14:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC860آبادانطبق برنامه 4 F100چهار شنبه14:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA415بوشهرطبق برنامه 2 A321چهار شنبه14:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1079کرمانطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه14:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA460مشهدطبق برنامه 2 A313چهار شنبه14:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5629مشهدطبق برنامه 2 B737چهار شنبه14:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3844ایلامطبق برنامه 4 F100چهار شنبه14:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC630گرگانطبق برنامه 4 F100چهار شنبه14:40۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1220بندرعباسطبق برنامه 2 F100چهار شنبه14:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC602مشهدطبق برنامه 4 A320چهار شنبه14:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1004خرم‌آبادطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه14:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3358گرگانطبق برنامه 2 ATR-72-500چهار شنبه14:55۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4045مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه15:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3724یزدطبق برنامه 4 B737-400چهار شنبه15:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN042اهوازطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه15:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5619مشهدطبق برنامه 2 MD82چهار شنبه15:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5718اهوازطبق برنامه 2 MD82چهار شنبه15:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA287کرمانشاهطبق برنامه 2 A321چهار شنبه15:20۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1202مشهدطبق برنامه 2 F100چهار شنبه15:25۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4065ماهشهرطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه15:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN016چابهارطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه15:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6960بندرعباسطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه15:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA232شیرازطبق برنامه 2 A320چهار شنبه15:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB988اهوازطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه16:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA216بیرجندطبق برنامه 2 F100چهار شنبه16:05۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA314اصفهانطبق برنامه 2 A313چهار شنبه16:10۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1216آبادانطبق برنامه 2 F100چهار شنبه16:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC640تبریزطبق برنامه 4 A320چهار شنبه16:20۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7027كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه16:25۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1300اهوازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه16:25۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6233اصفهانطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه16:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6930تبریزطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه16:40۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6324مشهدطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه16:45۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4011شیرازطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه16:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC844رشتطبق برنامه 4 ATR-72-500چهار شنبه16:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5712كيشطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه17:00۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6275اهوازطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه17:00۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4303شیرازطبق برنامه 4 737-500چهار شنبه17:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC822عسلویهطبق برنامه 4 B737-400چهار شنبه17:10۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7081كيشطبق برنامه 1 A320چهار شنبه17:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC608مشهدطبق برنامه 4 B737-400چهار شنبه17:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1067کرمانطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه17:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2612اهوازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه17:40۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4312كيشطبق برنامه 4 737-500چهار شنبه17:40۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4071كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه17:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3777شیرازطبق برنامه 4 F100چهار شنبه17:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5700اصفهانطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه17:50۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4039بندرعباسطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه18:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2614اهوازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه18:05۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA458بندرعباسطبق برنامه 2 A320چهار شنبه18:05۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6254مشهدطبق برنامه 4 MD82چهار شنبه18:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5604تبریزطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه18:10۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN018اهوازطبق برنامه 4 B737-400چهار شنبه18:15۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1055کرمانطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه18:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4542شهرکردطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه18:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7085یزدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه18:35۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC832اهوازطبق برنامه 4 B727چهار شنبه18:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7015كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه18:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ156شیرازطبق برنامه 4 B737چهار شنبه18:40۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4067اصفهانطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه18:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC632گرگانطبق برنامه 4 F100چهار شنبه18:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5691قشم طبق برنامه 2 B737چهار شنبه18:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5666تبریزطبق برنامه 2 B737چهار شنبه18:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4541زاهدانطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه19:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA279ارومیهطبق برنامه 2 F100چهار شنبه19:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4013اهوازطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه19:05۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN048شیرازطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه19:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA468مشهدطبق برنامه 2 F100چهار شنبه19:10۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1218بوشهرطبق برنامه 2 RJ85چهار شنبه19:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7019كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه19:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4593بندرعباسطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه19:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5681بندرعباسطبق برنامه 2 B737چهار شنبه19:25۲۷ دی ۱۳۹۶
معراجMRJ2820كيشطبق برنامه 2 A320چهار شنبه19:25۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4073مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه19:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3914بوشهرطبق برنامه 4 A320چهار شنبه19:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN034دزفولطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه20:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3788شیرازطبق برنامه 4 A320چهار شنبه20:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5635اهوازطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه20:10۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN046تبریزطبق برنامه 4 MD83چهار شنبه20:15۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4063بوشهرطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه20:15۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6256مشهدطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه20:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1087شیرازطبق برنامه 4 A310چهار شنبه20:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB914آبادانطبق برنامه 2 MD82چهار شنبه20:25۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2618اهوازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه20:30۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4075مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه20:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7029كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه20:35۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC634گرگانطبق برنامه 4 ATR-72-500چهار شنبه20:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1060اهوازطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه20:40۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1236شیرازطبق برنامه 2 F100چهار شنبه20:50۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6224مشهدطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه21:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC626کرمانشاهطبق برنامه 4 B737-400چهار شنبه21:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2608یزدطبق برنامه 2 F100چهار شنبه21:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3854ارومیهطبق برنامه 4 A320چهار شنبه21:10۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6342مشهدطبق برنامه 4 MD82چهار شنبه21:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7153كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه21:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5654تبریزطبق برنامه 2 B737چهار شنبه21:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5680ارومیهطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه21:25۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5606تبریزطبق برنامه 2 MD83چهار شنبه22:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1063سیرجانطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه22:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4531اصفهانطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه22:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3779شیرازطبق برنامه 4 F100چهار شنبه22:25۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1039مشهدطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه22:30۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6304مشهدطبق برنامه 4 MD.88چهار شنبه22:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4571رفسنجانطبق برنامه 4 BAE146چهار شنبه22:45۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4309شیرازطبق برنامه 4 737-500چهار شنبه22:50۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1294گرگانطبق برنامه 2 F100چهار شنبه22:50۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4027مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه22:55۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC614مشهدطبق برنامه 4 B727چهار شنبه23:10۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7159شیرازطبق برنامه 1 A320چهار شنبه23:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7057كيشطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه23:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB964مشهدطبق برنامه 2 MD82چهار شنبه23:30۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4327شیرازطبق برنامه 4 737-500چهار شنبه23:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1053کرمانطبق برنامه 4 AB3چهار شنبه23:40۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4057مشهدطبق برنامه 1 MD82چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199


 
 
Top