• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     سه‌شنبه 01 خرداد 1397
 • سه شنبه  22  مه  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
هواپیمایی
هواپیما
هواپیمایی
شماره پرواز
مقصدوضعیتکانترروز ساعتتاریخ
هواپیمایی آسمان
B737
آسمان
IRC3786
شیرازپرواز كرد 26 سه شنبه 14:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3431
پارس‌آبادپرواز كرد 2 سه شنبه 14:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1254
مشهدپرواز كرد 8 سه شنبه 14:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4045
مشهدپرواز كرد 5 سه شنبه 14:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1008
خرم‌آبادپرواز كرد 23 سه شنبه 14:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3318
ساریپرواز كرد 3 سه شنبه 14:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN028
مشهدپرواز كرد 8 سه شنبه 14:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5623
شیرازپرواز كرد 10 سه شنبه 15:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
FOKER100
آسمان
IRC3930
زاهدانپرواز كرد 27 سه شنبه 15:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3403
اردبیلباطل شد. تاخیر 6 سه شنبه 15:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3724
یزدپرواز كرد 28 سه شنبه 15:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA350
كيشپرواز كرد 5 سه شنبه 15:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2506
ماهشهرپرواز كرد 14 سه شنبه 15:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5708
گرگانپرواز كرد 11 سه شنبه 15:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2614
اهوازپرواز كرد 15 سه شنبه 15:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A300-600ST
ماهان
IRM1035
مشهدپرواز كرد 24 سه شنبه 15:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6950
یزدپرواز كرد 5 سه شنبه 16:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4011
شیرازپرواز كرد 6 سه شنبه 16:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA277
ارومیهپرواز كرد 1 سه شنبه 16:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC844
رشتپرواز كرد 29 سه شنبه 16:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB960
مشهدپرواز كرد 2 سه شنبه 16:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی پويا
EMB145
پويا
PYA2347
گرگانپرواز كرد 15 سه شنبه 16:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN018
اهوازپرواز كرد 4 سه شنبه 16:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA256
بندرعباسپرواز كرد 3 سه شنبه 16:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
FOKER100
قشم ایر
QSM1216
آبادانپرواز كرد 8 سه شنبه 16:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3310
اصفهانپایان پذیرش مسافر. تاخیر 4 سه شنبه 16:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6275
اهوازپرواز كرد 14 سه شنبه 17:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC608
مشهددر حال سوار شدن 25 سه شنبه 17:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN022
مشهدپرواز كرد 6 سه شنبه 17:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3844
ایلامباطل شد سه شنبه 17:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
FOKER100
کیش ایر
KIS7081
كيشپرواز كرد 7 سه شنبه 17:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA405
شیراز/بوشهرپرواز كرد 5 سه شنبه 17:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4039
بندرعباسپرواز كرد 8 سه شنبه 17:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4312
كيشپرواز كرد 27 سه شنبه 17:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE100
ماهان
IRM4537
سبزوارپرواز كرد 18 سه شنبه 17:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4071
كيشپرواز كرد 9 سه شنبه 17:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5608
تبریزباطل شد سه شنبه 17:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5604
تبریزآماده پرواز 11 سه شنبه 18:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6254
مشهدپرواز كرد 11 سه شنبه 18:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
737
آسمان
IRC860
آباداندر حال سوار شدن 28 سه شنبه 18:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1055
کرمانآماده پرواز 19 سه شنبه 18:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6342
مشهدآماده پرواز 16 سه شنبه 18:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5700
اصفهانآماده پرواز 12 سه شنبه 18:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737
آتا
TBZ5647
شیرازآماده پرواز 7 سه شنبه 18:35 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2820
كيشدر حال سوار شدن 13 سه شنبه 18:35 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4303
شیرازدر حال سوار شدن 29 سه شنبه 18:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7117
چابهارپایان پذیرش مسافر. منتظر اعلام باشید 2 سه شنبه 18:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4067
اصفهانپایان پذیرش مسافر. منتظر اعلام باشید 1 سه شنبه 18:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1073
سیرجاندريافت كارت پرواز. در حال سوار شدن 20 سه شنبه 18:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2508
ماهشهردريافت كارت پرواز 14 سه شنبه 18:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC832
اهوازدريافت كارت پرواز 25 سه شنبه 19:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1218
بوشهردريافت كارت پرواز 8 سه شنبه 19:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4013
اهوازدريافت كارت پرواز 3 سه شنبه 19:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3411
کرمانشاهدريافت كارت پرواز 2 سه شنبه 19:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3417
دزفولتاخیر - 20:15 3 سه شنبه 19:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
737-700
کارون
IRG2620
اهوازدريافت كارت پرواز 15 سه شنبه 19:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4593
بندرعباسدريافت كارت پرواز 21 سه شنبه 19:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN046
تبریزدريافت كارت پرواز 4 سه شنبه 19:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5680
ارومیهدريافت كارت پرواز 10 سه شنبه 19:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1037
مشهددريافت كارت پرواز 22 سه شنبه 19:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA319
بوشهرتاخیر - 20:45 8 سه شنبه 19:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3312
اصفهاندريافت كارت پرواز 4 سه شنبه 19:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5650
تبریزطبق برنامه 11 سه شنبه 19:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC632
گرگانطبق برنامه 26 سه شنبه 19:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1087
شیرازطبق برنامه 23 سه شنبه 20:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4063
بوشهرطبق برنامه 5 سه شنبه 20:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA419
اهوازطبق برنامه 5 سه شنبه 20:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی پويا
EMB145
پويا
PYA2349
گرگانطبق برنامه 15 سه شنبه 20:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN034
دزفولطبق برنامه 6 سه شنبه 20:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1282
اصفهانطبق برنامه 9 سه شنبه 21:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB988
اهوازطبق برنامه 1 سه شنبه 21:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB978
تبریزطبق برنامه 2 سه شنبه 21:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6224
مشهدطبق برنامه 12 سه شنبه 21:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB968
مشهدطبق برنامه 3 سه شنبه 21:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC626
کرمانشاهطبق برنامه 27 سه شنبه 21:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7057
كيشطبق برنامه 6 سه شنبه 21:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5606
تبریزطبق برنامه 11 سه شنبه 22:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4531
اصفهانطبق برنامه 24 سه شنبه 22:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7129
كيشتاخیر - 22:45 8 سه شنبه 22:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4027
مشهدطبق برنامه 7 سه شنبه 22:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6258
مشهدطبق برنامه 14 سه شنبه 22:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5677
ارومیهطبق برنامه 12 سه شنبه 23:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3779
شیرازطبق برنامه 28 سه شنبه 23:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه 9 سه شنبه 23:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1053
کرمانطبق برنامه 18 سه شنبه 23:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4309
شیرازطبق برنامه 29 سه شنبه 23:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3310
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 04:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4586
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 04:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA283
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 05:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4017
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 05:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC600
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 05:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB946
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 05:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN038
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 05:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC864
دزفولطبق برنامه چهار شنبه 05:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1280
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 05:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1095
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 05:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA343
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 05:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA234
شیراز/بندرلنگهطبق برنامه چهار شنبه 05:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737
آسمان
IRC862
یزدطبق برنامه چهار شنبه 05:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5716
بیرجندطبق برنامه چهار شنبه 06:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA374
زاهدانطبق برنامه چهار شنبه 06:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2516
لاوان/شیرازطبق برنامه چهار شنبه 06:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3351
ایلامطبق برنامه چهار شنبه 06:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA407
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 06:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC850
زاهدانطبق برنامه چهار شنبه 06:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1016
عسلویهطبق برنامه چهار شنبه 06:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC838
سنندجطبق برنامه چهار شنبه 06:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC628
گرگانطبق برنامه چهار شنبه 06:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7055
كيشطبق برنامه چهار شنبه 06:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4051
كيشطبق برنامه چهار شنبه 06:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5654
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 06:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB956
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 06:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4053
عسلویهطبق برنامه چهار شنبه 06:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1277
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 06:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5710
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 06:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1212
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 06:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN020
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 06:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA314
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 07:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC820
عسلویهطبق برنامه چهار شنبه 07:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3432
کلالهطبق برنامه چهار شنبه 07:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2800
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 07:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA426
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 07:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN024
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 07:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4550
خارگطبق برنامه چهار شنبه 07:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2518
اصفهان/بهرگانطبق برنامه چهار شنبه 07:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3769
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 07:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4081
عسلویهطبق برنامه چهار شنبه 07:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM4533
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 07:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB960
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 07:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6928
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 07:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1273
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 07:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3962
اردبیلطبق برنامه چهار شنبه 07:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4332
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 07:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2616
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 08:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1051
کرمانطبق برنامه چهار شنبه 08:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN030
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 08:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7105
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 08:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5698
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 08:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4310
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 08:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3771
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 08:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB964
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 08:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA464
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 08:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4091
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 08:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1244
كيشطبق برنامه چهار شنبه 09:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6304
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 09:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1089
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 09:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC840
ایلامطبق برنامه چهار شنبه 09:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB966
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 10:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA413
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 10:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7125
كيشطبق برنامه چهار شنبه 10:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5722
جیرفتطبق برنامه چهار شنبه 10:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6222
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 10:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA219
سنندجطبق برنامه چهار شنبه 10:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1258
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 10:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3318
ساریطبق برنامه چهار شنبه 10:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3323
رامسرطبق برنامه چهار شنبه 10:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1240
قشم طبق برنامه چهار شنبه 10:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1250
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 11:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB912
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 11:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC622
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 11:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3784
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 11:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7151
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 11:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1298
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 11:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN026
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 11:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3341
نوشهرطبق برنامه چهار شنبه 11:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7053
كيشطبق برنامه چهار شنبه 12:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB978
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 12:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4324
ماکوطبق برنامه چهار شنبه 12:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1035
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 13:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4572
ایلامطبق برنامه چهار شنبه 13:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1018
عسلویهطبق برنامه چهار شنبه 13:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3773
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 13:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2840
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 13:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3308
شاهرودطبق برنامه چهار شنبه 13:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2506
ماهشهرطبق برنامه چهار شنبه 13:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ162
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 13:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC834
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 13:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2508
ماهشهرطبق برنامه چهار شنبه 14:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA460
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 14:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC860
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 14:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1043
كيشطبق برنامه چهار شنبه 14:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA277
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 14:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN040
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 14:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1220
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 14:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1008
خرم‌آبادطبق برنامه چهار شنبه 14:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA415
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 14:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3403
اردبیلطبق برنامه چهار شنبه 14:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC602
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 15:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1300
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 15:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3724
یزدطبق برنامه چهار شنبه 15:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6960
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 15:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA287
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 15:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4065
ماهشهرطبق برنامه چهار شنبه 15:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA216
بیرجندطبق برنامه چهار شنبه 15:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5644
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 15:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5700
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 15:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1202
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 15:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5708
گرگانطبق برنامه چهار شنبه 15:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4011
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 16:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA248
ساریطبق برنامه چهار شنبه 16:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3331
رشتطبق برنامه چهار شنبه 16:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN046
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 16:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC640
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 16:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6950
یزدطبق برنامه چهار شنبه 16:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1216
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 16:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA232
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 16:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB914
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 16:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6275
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 17:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4303
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 17:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7081
كيشطبق برنامه چهار شنبه 17:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC844
رشتطبق برنامه چهار شنبه 17:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN042
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 17:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM1049
بیرجندطبق برنامه چهار شنبه 17:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4312
كيشطبق برنامه چهار شنبه 17:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2612
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 17:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4071
كيشطبق برنامه چهار شنبه 17:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5604
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 18:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2614
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 18:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5691
قشم طبق برنامه چهار شنبه 18:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6254
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 18:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1055
کرمانطبق برنامه چهار شنبه 18:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3777
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 18:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1218
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 18:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA468
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 18:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4039
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 18:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2820
كيشطبق برنامه چهار شنبه 18:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6342
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 18:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM4541
زاهدانطبق برنامه چهار شنبه 19:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4013
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 19:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA458
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 19:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5666
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 19:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN048
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 19:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4593
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 19:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5680
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 19:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7085
یزدطبق برنامه چهار شنبه 19:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1037
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 19:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA419
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 19:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1282
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 19:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3914
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 19:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3426
یزدطبق برنامه چهار شنبه 19:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3788
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 20:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1087
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 20:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN018
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 20:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1060
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 20:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4063
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 20:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN034
دزفولطبق برنامه چهار شنبه 20:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2620
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 20:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC626
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 20:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN028
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 20:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1236
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 20:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6224
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 21:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB988
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 21:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3854
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 21:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7029
كيشطبق برنامه چهار شنبه 21:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC630
گرگانطبق برنامه چهار شنبه 21:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB968
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 21:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2608
یزدطبق برنامه چهار شنبه 21:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM1063
سیرجانطبق برنامه چهار شنبه 22:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4571
رفسنجانطبق برنامه چهار شنبه 22:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5677
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 23:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3779
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 23:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 23:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6258
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 23:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5608
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 23:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4309
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 23:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1053
کرمانطبق برنامه چهار شنبه 23:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4327
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 23:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199


 
 
Top