Xتلگرام بخشنامه های هواپیماییها
  • آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما  خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
هواپیمایی
هواپیما
هواپیمایی
شماره پرواز
مقصدوضعیتکانترروز ساعتتاریخ
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM4586
اهوازپرواز كرد 18 چهار شنبه 04:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-42-500
آسمان
IRC620
کرمانشاهپرواز كرد 25 چهار شنبه 04:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3780
شیرازپرواز كرد 26 چهار شنبه 04:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3310
اصفهانپرواز كرد 1 چهار شنبه 05:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC600
مشهدپرواز كرد 27 چهار شنبه 05:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4017
اهوازپرواز كرد 1 چهار شنبه 05:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4059
بندرعباسپرواز كرد 3 چهار شنبه 05:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
320
زاگرس
IZG4077
شیرازپرواز كرد 5 چهار شنبه 05:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB946
تبریزپرواز كرد 2 چهار شنبه 05:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5693
زاهدانآماده پرواز 10 چهار شنبه 05:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN038
شیرازپرواز كرد 6 چهار شنبه 05:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC864
دزفولپرواز كرد 28 چهار شنبه 05:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
B737-400
کاسپین
CPN6938
شیرازپرواز كرد 7 چهار شنبه 05:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1280
اصفهانپرواز كرد 8 چهار شنبه 05:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC838
سنندجپرواز كرد 29 چهار شنبه 05:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM1095
بندرعباسپرواز كرد 20 چهار شنبه 05:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1085
زابلپرواز كرد 19 چهار شنبه 05:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM1081
مشهدپرواز كرد 21 چهار شنبه 05:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA343
تبریزپرواز كرد 3 چهار شنبه 05:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5716
بیرجندباطل شد چهار شنبه 06:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2516
لاوان/شیرازپرواز كرد 14 چهار شنبه 06:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3403
اردبیلپرواز كرد 4 چهار شنبه 06:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC850
زاهدانپرواز كرد 25 چهار شنبه 06:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1016
عسلویهپرواز كرد 22 چهار شنبه 06:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7055
كيشپرواز كرد 7 چهار شنبه 06:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
320
زاگرس
IZG4051
كيشپرواز كرد 1 چهار شنبه 06:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB956
اهوازپرواز كرد 1 چهار شنبه 06:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR
ایران ایر
IRA3415
دزفولپرواز كرد 5 چهار شنبه 06:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4053
عسلویهپرواز كرد 6 چهار شنبه 06:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1277
ارومیهپرواز كرد 8 چهار شنبه 06:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5710
کرمانشاهآماده پرواز 12 چهار شنبه 06:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN020
اهوازپرواز كرد 8 چهار شنبه 06:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC820
عسلویهآماده پرواز 26 چهار شنبه 07:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2800
مشهدپرواز كرد 15 چهار شنبه 07:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA426
شیرازآماده پرواز 2 چهار شنبه 07:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN024
مشهدآماده پرواز 9 چهار شنبه 07:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4550
خارگآماده پرواز 23 چهار شنبه 07:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2518
اصفهان/بهرگانآماده پرواز 14 چهار شنبه 07:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4081
عسلویهدر حال سوار شدن 8 چهار شنبه 07:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3769
شیرازدر حال سوار شدن 27 چهار شنبه 07:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB960
مشهدآماده پرواز 3 چهار شنبه 07:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6928
مشهددر حال سوار شدن 10 چهار شنبه 07:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3962
اردبیلدريافت كارت پرواز 28 چهار شنبه 07:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ162
مشهددريافت كارت پرواز 17 چهار شنبه 07:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4332
بندرعباسدريافت كارت پرواز 25 چهار شنبه 07:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2616
اهوازدريافت كارت پرواز 15 چهار شنبه 08:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1051
کرماندريافت كارت پرواز 24 چهار شنبه 08:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN030
تبریزدريافت كارت پرواز 6 چهار شنبه 08:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
110 BANDEIRANTE
آتا
TBZ5602
تبریزدريافت كارت پرواز 10 چهار شنبه 08:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7105
آباداندريافت كارت پرواز 3 چهار شنبه 08:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4520
گچساراندريافت كارت پرواز 18 چهار شنبه 08:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3771
شیرازدريافت كارت پرواز 29 چهار شنبه 08:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی پويا
EMB145
پويا
PYA2345
گرگاندريافت كارت پرواز 14 چهار شنبه 08:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5635
اهوازدريافت كارت پرواز 11 چهار شنبه 08:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6291
اصفهاندريافت كارت پرواز 11 چهار شنبه 08:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4091
مشهدطبق برنامه 5 چهار شنبه 08:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6258
مشهدطبق برنامه 12 چهار شنبه 09:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1244
كيشطبق برنامه 9 چهار شنبه 09:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC628
گرگانطبق برنامه 25 چهار شنبه 09:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4310
مشهدطبق برنامه 29 چهار شنبه 09:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC840
ایلامطبق برنامه 26 چهار شنبه 09:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1089
شیرازطبق برنامه 19 چهار شنبه 09:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3750
آبادانطبق برنامه 27 چهار شنبه 09:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4093
مشهدطبق برنامه 7 چهار شنبه 09:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5668
تبریزطبق برنامه 12 چهار شنبه 09:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC830
اهوازطبق برنامه 28 چهار شنبه 10:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB966
مشهدطبق برنامه 1 چهار شنبه 10:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA413
اهوازطبق برنامه 3 چهار شنبه 10:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1258
مشهدطبق برنامه 8 چهار شنبه 10:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3318
ساریطبق برنامه 4 چهار شنبه 10:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN026
مشهدطبق برنامه 7 چهار شنبه 10:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1240
قشم طبق برنامه 9 چهار شنبه 10:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5698
مشهدطبق برنامه 10 چهار شنبه 10:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1250
مشهدطبق برنامه 5 چهار شنبه 11:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB988
اهوازطبق برنامه 1 چهار شنبه 11:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4031
مشهدطبق برنامه 1 چهار شنبه 11:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3784
شیرازطبق برنامه 29 چهار شنبه 11:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7151
شیرازطبق برنامه 3 چهار شنبه 11:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3341
نوشهرطبق برنامه 2 چهار شنبه 11:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN022
مشهدطبق برنامه 8 چهار شنبه 11:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7125
كيشطبق برنامه 5 چهار شنبه 11:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3351
ایلامطبق برنامه 3 چهار شنبه 12:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7053
كيشطبق برنامه 7 چهار شنبه 12:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB978
تبریزطبق برنامه 4 چهار شنبه 12:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1035
مشهدطبق برنامه 20 چهار شنبه 13:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4572
ایلامطبق برنامه 21 چهار شنبه 13:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1018
عسلویهطبق برنامه 22 چهار شنبه 13:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3773
شیرازطبق برنامه 25 چهار شنبه 13:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2840
شیرازطبق برنامه 13 چهار شنبه 13:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4324
ماکوطبق برنامه 28 چهار شنبه 13:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3308
شاهرودطبق برنامه 1 چهار شنبه 13:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5644
تبریزطبق برنامه 10 چهار شنبه 13:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
KRU2506
ماهشهرطبق برنامه 14 چهار شنبه 13:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3710
اردبیلطبق برنامه 26 چهار شنبه 13:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC826
رامسرطبق برنامه 27 چهار شنبه 13:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2508
ماهشهرطبق برنامه 15 چهار شنبه 14:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1043
كيشطبق برنامه 23, 24 چهار شنبه 14:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1079
کرمانطبق برنامه 18 چهار شنبه 14:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6930
تبریزطبق برنامه 9 چهار شنبه 14:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1220
بندرعباسطبق برنامه 8 چهار شنبه 14:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4045
مشهدطبق برنامه 1 چهار شنبه 14:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1008
خرم‌آبادطبق برنامه 19 چهار شنبه 14:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA415
بوشهرطبق برنامه 1 چهار شنبه 14:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC602
مشهدطبق برنامه 28 چهار شنبه 15:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737
آتا
TBZ5654
تبریزباطل شد چهار شنبه 15:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1300
اهوازطبق برنامه 9 چهار شنبه 15:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3724
یزدطبق برنامه 29 چهار شنبه 15:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6960
بندرعباسطبق برنامه 10 چهار شنبه 15:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4065
ماهشهرتاخیر - 15:50 3 چهار شنبه 15:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA3312
اصفهانطبق برنامه 2 چهار شنبه 15:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1202
مشهدطبق برنامه 8 چهار شنبه 15:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5619
مشهدطبق برنامه 11 چهار شنبه 16:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4011
شیرازطبق برنامه 5 چهار شنبه 16:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5708
گرگانباطل شد چهار شنبه 16:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3331
رشتطبق برنامه 1 چهار شنبه 16:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN046
تبریزطبق برنامه 9 چهار شنبه 16:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6950
یزدطبق برنامه 6 چهار شنبه 16:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1216
آبادانطبق برنامه 9 چهار شنبه 16:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC640
تبریزطبق برنامه 25 چهار شنبه 16:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA232
شیرازطبق برنامه 3 چهار شنبه 16:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC844
رشتطبق برنامه 26 چهار شنبه 16:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB914
آبادانطبق برنامه 4 چهار شنبه 16:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
KRU2612
اهوازطبق برنامه 15 چهار شنبه 17:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7081
كيشطبق برنامه 7 چهار شنبه 17:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4039
بندرعباستاخیر - 17:45 1 چهار شنبه 17:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM1049
بیرجندطبق برنامه 20 چهار شنبه 17:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5680
ارومیهطبق برنامه 10 چهار شنبه 17:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC608
مشهدطبق برنامه 27 چهار شنبه 17:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4312
كيشطبق برنامه 29 چهار شنبه 17:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3844
ایلامطبق برنامه 28 چهار شنبه 17:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4071
كيشطبق برنامه 3 چهار شنبه 17:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN042
اهوازطبق برنامه 7 چهار شنبه 17:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7029
كيشطبق برنامه 5 چهار شنبه 17:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
KRU2614
اهوازطبق برنامه 14 چهار شنبه 18:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4542
شهرکردطبق برنامه 21 چهار شنبه 18:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6222
مشهدطبق برنامه 11 چهار شنبه 18:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1055
کرمانطبق برنامه 22 چهار شنبه 18:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ156
شیرازطبق برنامه 17 چهار شنبه 18:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5673
دزفولباطل شد چهار شنبه 18:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA468
مشهدطبق برنامه 2 چهار شنبه 18:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4049
زاهدانتاخیر - 19:10 7 چهار شنبه 18:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2820
كيشطبق برنامه 13 چهار شنبه 18:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6324
مشهدطبق برنامه 12 چهار شنبه 18:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5604
تبریزطبق برنامه 10 چهار شنبه 19:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM4541
زاهدانطبق برنامه 23 چهار شنبه 19:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1218
بوشهرطبق برنامه 8 چهار شنبه 19:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN048
شیرازطبق برنامه 8 چهار شنبه 19:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN016
چابهارطبق برنامه 10 چهار شنبه 19:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7085
یزدطبق برنامه 1 چهار شنبه 19:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1037
مشهدطبق برنامه 24 چهار شنبه 19:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA419
اهوازطبق برنامه 3 چهار شنبه 19:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1282
اصفهانطبق برنامه 9 چهار شنبه 19:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3914
بوشهرطبق برنامه 29 چهار شنبه 19:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4013
اهوازطبق برنامه 3 چهار شنبه 19:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5613
اصفهانطبق برنامه 11 چهار شنبه 19:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4327
شیرازطبق برنامه 27 چهار شنبه 19:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3426
یزدطبق برنامه 1 چهار شنبه 19:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4073
مشهدطبق برنامه 5 چهار شنبه 20:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1087
شیرازطبق برنامه 18 چهار شنبه 20:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN018
اهوازطبق برنامه 9 چهار شنبه 20:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1060
اهوازطبق برنامه 19 چهار شنبه 20:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4063
بوشهرطبق برنامه 7 چهار شنبه 20:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN034
دزفولطبق برنامه 5 چهار شنبه 20:25 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC626
کرمانشاهطبق برنامه 25 چهار شنبه 20:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2608
یزدطبق برنامه 15 چهار شنبه 20:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN028
مشهدطبق برنامه 7 چهار شنبه 20:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1236
شیرازطبق برنامه 8 چهار شنبه 20:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC832
اهوازطبق برنامه 26 چهار شنبه 20:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2620
اهوازطبق برنامه 14 چهار شنبه 21:00 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3854
ارومیهطبق برنامه 27 چهار شنبه 21:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB968
مشهدطبق برنامه 1 چهار شنبه 21:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC630
گرگانطبق برنامه 28 چهار شنبه 21:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7069
مشهدطبق برنامه 1 چهار شنبه 21:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5677
ارومیهطبق برنامه 11 چهار شنبه 21:35 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4531
اصفهانطبق برنامه 20 چهار شنبه 22:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4027
مشهدطبق برنامه 3 چهار شنبه 22:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB8012
تبریزطبق برنامه 2 چهار شنبه 22:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4571
رفسنجانطبق برنامه 18 چهار شنبه 22:45 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5621
مشهدطبق برنامه 11 چهار شنبه 22:50 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5606
تبریزباطل شد چهار شنبه 22:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7057
كيشطبق برنامه 5 چهار شنبه 22:55 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1278
مشهدطبق برنامه 8 چهار شنبه 23:05 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3779
شیرازطبق برنامه 25 چهار شنبه 23:10 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7159
شیرازطبق برنامه 1 چهار شنبه 23:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه 7 چهار شنبه 23:15 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6224
مشهدطبق برنامه 11 چهار شنبه 23:20 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1288
مشهدطبق برنامه 9 چهار شنبه 23:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4309
شیرازطبق برنامه 29 چهار شنبه 23:30 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5666
تبریزطبق برنامه 10 چهار شنبه 23:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1053
کرمانطبق برنامه 19 چهار شنبه 23:40 ۲۷ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA273
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 04:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4017
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 04:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6928
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 04:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4059
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 04:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4586
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 04:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737
آسمان
IRC620
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 04:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3409
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 05:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC600
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 05:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4077
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 05:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7085
یزدطبق برنامه پنج شنبه 05:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5629
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 05:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1248
زاهدانطبق برنامه پنج شنبه 05:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN020
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 05:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4025
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 05:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB946
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 05:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC840
ایلامطبق برنامه پنج شنبه 05:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC864
دزفولطبق برنامه پنج شنبه 05:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4575
جیرفت/ایرانشهرطبق برنامه پنج شنبه 05:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1095
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 05:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
ab6
ماهان
IRM1081
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 05:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA407
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 05:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
KRU2614
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 05:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA292
یزدطبق برنامه پنج شنبه 05:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA382
زاهدان/چابهارطبق برنامه پنج شنبه 06:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC850
زاهدانطبق برنامه پنج شنبه 06:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5720
یاسوجطبق برنامه پنج شنبه 06:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA246
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 06:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3764
لاوانطبق برنامه پنج شنبه 06:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC628
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 06:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1016
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 06:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7055
كيشطبق برنامه پنج شنبه 06:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4051
كيشطبق برنامه پنج شنبه 06:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2522
اصفهان/سیریطبق برنامه پنج شنبه 06:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB956
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 06:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN038
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 06:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1252
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 06:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM1075
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 06:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4061
ماهشهرطبق برنامه پنج شنبه 06:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5710
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 06:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA431
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 06:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3305
خویطبق برنامه پنج شنبه 07:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC820
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 07:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3333
رشتطبق برنامه پنج شنبه 07:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1230
ماهشهرطبق برنامه پنج شنبه 07:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA252
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 07:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN014
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 07:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2800
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 07:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7169
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 07:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3769
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 07:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM4533
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 07:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB960
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 07:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ162
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 07:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1212
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 07:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2618
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 07:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6924
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 07:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1033
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 08:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1051
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 08:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5609
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 08:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC608
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 08:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4520
گچسارانطبق برنامه پنج شنبه 08:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7105
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 08:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4310
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 08:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3771
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 08:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1210
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 08:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4550
خارگطبق برنامه پنج شنبه 08:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
110 BANDEIRANTE
آتا
TBZ5602
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 09:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6245
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 09:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA345
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 09:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3401
اردبیلطبق برنامه پنج شنبه 09:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1089
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 09:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4093
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 09:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3962
اردبیلطبق برنامه پنج شنبه 09:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7129
كيشطبق برنامه پنج شنبه 09:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN026
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 09:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN022
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 09:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5639
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 09:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA464
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 10:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC830
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 10:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5677
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 10:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB966
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 10:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5675
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 10:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA321
خرم‌آبادطبق برنامه پنج شنبه 10:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC622
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 10:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4041
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 10:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC606
رامسرطبق برنامه پنج شنبه 10:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB984
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 10:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4085
قشم طبق برنامه پنج شنبه 10:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1273
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 10:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3323
رامسرطبق برنامه پنج شنبه 10:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1240
قشم طبق برنامه پنج شنبه 10:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6328
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 10:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB912
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 11:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC630
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 11:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5666
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 11:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4031
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 11:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3784
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 11:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4033
چابهارطبق برنامه پنج شنبه 11:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1277
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 11:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6222
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 11:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7125
كيشطبق برنامه پنج شنبه 11:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3318
ساریطبق برنامه پنج شنبه 12:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5659
كيشطبق برنامه پنج شنبه 12:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1293
سنندجطبق برنامه پنج شنبه 12:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7053
كيشطبق برنامه پنج شنبه 12:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1035
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 13:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4330
قشم طبق برنامه پنج شنبه 13:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5604
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 13:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6263
كيشطبق برنامه پنج شنبه 13:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4572
ایلامطبق برنامه پنج شنبه 13:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3786
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 13:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4344
كيشطبق برنامه پنج شنبه 13:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4095
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 13:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4003
كيشطبق برنامه پنج شنبه 13:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ170
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 13:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3844
ایلامطبق برنامه پنج شنبه 13:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA460
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 13:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5654
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 14:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1043
كيشطبق برنامه پنج شنبه 14:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3331
رشتطبق برنامه پنج شنبه 14:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1098
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 14:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC602
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 14:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3397
همدان طبق برنامه پنج شنبه 14:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4045
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 14:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA311
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 14:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN040
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 14:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC624
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 14:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1008
خرم‌آبادطبق برنامه پنج شنبه 14:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5623
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 14:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA265
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 15:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3312
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 15:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN024
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 15:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC632
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 15:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA350
كيشطبق برنامه پنج شنبه 15:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3343
نوشهرطبق برنامه پنج شنبه 15:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4021
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 15:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA216
بیرجندطبق برنامه پنج شنبه 15:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3710
اردبیلطبق برنامه پنج شنبه 15:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1202
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 15:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6960
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 15:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6301
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 15:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5718
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 15:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2620
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 15:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN6980
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 15:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC640
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 16:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4011
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 16:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7027
كيشطبق برنامه پنج شنبه 16:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA422
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 16:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3418
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 16:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6233
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 16:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB988
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 16:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB914
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 16:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
f100
قشم ایر
QSM1258
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 16:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6324
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 16:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4049
زاهدانطبق برنامه پنج شنبه 16:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA254
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 16:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN048
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 16:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC822
عسلویهطبق برنامه پنج شنبه 17:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7081
كيشطبق برنامه پنج شنبه 17:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1216
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 17:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3724
یزدطبق برنامه پنج شنبه 17:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM1049
بیرجندطبق برنامه پنج شنبه 17:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4039
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 17:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737
آسمان
IRC858
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 17:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4577
بمطبق برنامه پنج شنبه 17:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4071
كيشطبق برنامه پنج شنبه 17:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7089
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 17:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC844
رشتطبق برنامه پنج شنبه 18:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6254
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 18:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3914
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 18:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2820
كيشطبق برنامه پنج شنبه 18:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1055
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 18:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3417
دزفولطبق برنامه پنج شنبه 18:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
RJ85
تابان
TBN6295
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 18:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6297
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 18:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
KRU2612
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 18:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5700
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 18:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4327
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 18:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA458
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 18:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ156
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 18:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC860
آبادانطبق برنامه پنج شنبه 18:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7153
كيشطبق برنامه پنج شنبه 18:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4067
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 18:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4303
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 18:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3358
گرگانطبق برنامه پنج شنبه 18:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1218
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 19:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4013
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 19:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6275
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 19:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2608
یزدطبق برنامه پنج شنبه 19:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4593
بندرعباسطبق برنامه پنج شنبه 19:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5691
قشم طبق برنامه پنج شنبه 19:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1236
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 19:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4073
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 19:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5680
ارومیهطبق برنامه پنج شنبه 19:35 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3970
اردبیلطبق برنامه پنج شنبه 19:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1037
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 19:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM1073
سیرجانطبق برنامه پنج شنبه 19:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5712
كيشطبق برنامه پنج شنبه 19:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC854
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 20:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN034
دزفولطبق برنامه پنج شنبه 20:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6256
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 20:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1087
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 20:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4007
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 20:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA445
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 20:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC626
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 20:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1060
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 20:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4063
بوشهرطبق برنامه پنج شنبه 20:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC832
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 20:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1025
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 20:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
KRU2616
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 20:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5698
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 20:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA289
کرمانشاهطبق برنامه پنج شنبه 20:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN028
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 20:50 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5635
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 20:55 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7025
كيشطبق برنامه پنج شنبه 21:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB978
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 21:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1278
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 21:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5606
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 21:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN018
اهوازطبق برنامه پنج شنبه 21:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6342
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 21:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1282
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 21:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB968
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 21:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7057
كيشطبق برنامه پنج شنبه 22:05 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4531
اصفهانطبق برنامه پنج شنبه 22:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4027
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 22:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB8012
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 22:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1039
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 22:30 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6258
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 22:45 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5608
تبریزطبق برنامه پنج شنبه 23:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6304
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 23:00 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3779
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 23:10 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4057
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 23:15 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1288
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 23:20 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6224
مشهدطبق برنامه پنج شنبه 23:25 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1053
کرمانطبق برنامه پنج شنبه 23:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4309
شیرازطبق برنامه پنج شنبه 23:40 ۲۸ تير ۱۳۹۷
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199