• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     آدینه 04 اسفند 1396
 • جمعه  23  فوريه  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان
هواپیمایی جرمنیا

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی جرمنیا آلمان
Germania AirLine Circulars

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی جرمنیا ، ژرمنیا بر اساس تاریخ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جستجو در بخشنامه های هواپیمایی جرمنیا ، ژرمنیا
 

اخبار رسمی و بخشنامه های هواپیمایی جرمنیا
تاریخ خورشیدی را با مکث روی تاریخ میلادی ببینید.

       

 
 
Top