• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     سه‌شنبه 01 خرداد 1397
 • سه شنبه  22  مه  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان

اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
هواپیمایی
هواپیما
هواپیمایی
شماره پرواز
مبداوضعیتروز ساعتتاریخ
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4016
اهوازنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 08:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1281
اصفهاننشست. پایان دریافت بار سه شنبه 08:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7084
یزدنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 08:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3414
دزفولنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 08:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB947
تبریزنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 08:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB967
مشهدنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 08:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5721
یاسوجنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 09:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4024
بوشهرنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 09:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5711
کرمانشاهنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 09:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB957
اهوازنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 09:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1241
قشم نشست. پایان دریافت بار سه شنبه 09:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4058
بندرعباسنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 09:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA217
بیرجندنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 09:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1231
ماهشهرنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 10:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1213
اهوازنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 10:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3350
ایلامتاخیر سه شنبه 10:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3406
ارومیهنشست. پایان دریافت بار سه شنبه 11:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7104
آباداننشست. پایان دریافت بار سه شنبه 11:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3340
نوشهرمنتظر اعلام باشید سه شنبه 12:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
AB3
ایران ایر
IRA430
اهوازطبق برنامه سه شنبه 12:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3311
اصفهانطبق برنامه سه شنبه 13:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA344
تبریزطبق برنامه سه شنبه 13:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5665
تبریزطبق برنامه سه شنبه 14:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1290
کرمانشاهطبق برنامه سه شنبه 14:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4040
مشهدطبق برنامه سه شنبه 14:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA351
كيشطبق برنامه سه شنبه 14:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2505
خارگطبق برنامه سه شنبه 14:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1276
ارومیهطبق برنامه سه شنبه 14:35 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3359
گرگانطبق برنامه سه شنبه 14:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3330
رشتطبق برنامه سه شنبه 14:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA427
شیرازطبق برنامه سه شنبه 14:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5688
زابلطبق برنامه سه شنبه 14:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2511
سیری/شیرازطبق برنامه سه شنبه 14:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA257
بندرعباسطبق برنامه سه شنبه 15:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4050
كيشطبق برنامه سه شنبه 15:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1253
مشهدطبق برنامه سه شنبه 15:35 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB913
بندرعباسطبق برنامه سه شنبه 15:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA327
لارستانطبق برنامه سه شنبه 16:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7054
كيشطبق برنامه سه شنبه 16:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5603
تبریزطبق برنامه سه شنبه 17:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2801
مشهدطبق برنامه سه شنبه 17:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7168
مشهدطبق برنامه سه شنبه 17:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7056
كيشطبق برنامه سه شنبه 17:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4044
مشهدطبق برنامه سه شنبه 18:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1255
مشهدطبق برنامه سه شنبه 18:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2507
ماهشهرطبق برنامه سه شنبه 18:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5624
شیرازطبق برنامه سه شنبه 18:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3430
پارس‌آبادطبق برنامه سه شنبه 18:25 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2615
اهوازطبق برنامه سه شنبه 18:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3402
اردبیلطبق برنامه سه شنبه 18:35 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5709
گرگانطبق برنامه سه شنبه 18:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB985
شیرازطبق برنامه سه شنبه 19:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA215
قشم تاخیر سه شنبه 19:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4010
شیرازطبق برنامه سه شنبه 19:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA276
ارومیهطبق برنامه سه شنبه 19:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB961
مشهدطبق برنامه سه شنبه 20:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB969
مشهدطبق برنامه سه شنبه 20:20 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7052
كيشطبق برنامه سه شنبه 21:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5605
تبریزطبق برنامه سه شنبه 21:00 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4026
مشهدطبق برنامه سه شنبه 21:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5701
اصفهانطبق برنامه سه شنبه 21:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4070
كيشطبق برنامه سه شنبه 21:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7124
كيشطبق برنامه سه شنبه 21:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4066
اصفهانطبق برنامه سه شنبه 21:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2509
ماهشهرطبق برنامه سه شنبه 21:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5648
شیرازطبق برنامه سه شنبه 22:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4012
اهوازطبق برنامه سه شنبه 22:05 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2621
اهوازطبق برنامه سه شنبه 22:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4056
مشهدطبق برنامه سه شنبه 22:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1219
بوشهرطبق برنامه سه شنبه 22:35 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3410
کرمانشاهطبق برنامه سه شنبه 22:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3319
ساریطبق برنامه سه شنبه 22:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3416
دزفولطبق برنامه سه شنبه 22:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4038
بندرعباسطبق برنامه سه شنبه 22:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3313
اصفهانطبق برنامه سه شنبه 23:10 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7128
كيشطبق برنامه سه شنبه 23:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2821
كيشطبق برنامه سه شنبه 23:15 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA318
بوشهرتاخیر سه شنبه 23:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7116
چابهارطبق برنامه سه شنبه 23:30 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA261
مشهدطبق برنامه سه شنبه 23:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5679
ارومیهطبق برنامه سه شنبه 23:40 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7080
كيشطبق برنامه سه شنبه 23:45 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA404
شیراز/بوشهرطبق برنامه سه شنبه 23:50 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4062
بوشهرطبق برنامه سه شنبه 23:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA418
اهوازطبق برنامه سه شنبه 23:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB979
تبریزطبق برنامه سه شنبه 23:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB989
اهوازطبق برنامه سه شنبه 23:55 ۱ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2615
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 06:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB961
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 06:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5610
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 07:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB965
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 07:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4090
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 07:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA282
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 07:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4016
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 08:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5601
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 08:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1281
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 08:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7156
کرمانطبق برنامه چهار شنبه 08:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB947
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 08:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB967
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 08:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5665
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 09:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA342
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 09:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5630
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 09:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5711
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 09:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB957
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 09:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1241
قشم طبق برنامه چهار شنبه 09:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA406
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 09:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1213
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 09:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1276
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 10:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1272
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 10:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3433
کلالهطبق برنامه چهار شنبه 11:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2801
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 11:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7104
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 11:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5603
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 12:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2517
شیراز/لاوانطبق برنامه چهار شنبه 12:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA465
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 12:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA235
بندرلنگه/شیرازطبق برنامه چهار شنبه 12:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2519
بهرگان/اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 12:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5678
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 13:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1245
كيشطبق برنامه چهار شنبه 13:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA218
سنندجطبق برنامه چهار شنبه 13:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA412
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 13:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3319
ساریطبق برنامه چهار شنبه 13:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3322
رامسرطبق برنامه چهار شنبه 13:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5676
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 13:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1259
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 14:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA217
بیرجندطبق برنامه چهار شنبه 14:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1251
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 14:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3340
نوشهرطبق برنامه چهار شنبه 14:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3350
ایلامطبق برنامه چهار شنبه 14:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA249
ساریطبق برنامه چهار شنبه 14:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5694
زاهدانطبق برنامه چهار شنبه 14:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA233
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 14:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4050
كيشطبق برنامه چهار شنبه 15:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1299
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 15:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2617
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 15:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB913
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 15:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA427
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 15:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5605
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 16:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5660
كيشطبق برنامه چهار شنبه 16:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7054
كيشطبق برنامه چهار شنبه 16:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4052
عسلویهطبق برنامه چهار شنبه 16:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5653
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 17:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2509
ماهشهرطبق برنامه چهار شنبه 17:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2841
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 17:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA276
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 17:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4080
عسلویهطبق برنامه چهار شنبه 17:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1301
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 18:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5624
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 18:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3402
اردبیلطبق برنامه چهار شنبه 18:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA414
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 18:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA286
کرمانشاهطبق برنامه چهار شنبه 18:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5719
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 18:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7150
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 18:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1221
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 18:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5699
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 19:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4010
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 19:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2507
ماهشهرطبق برنامه چهار شنبه 19:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7028
كيشطبق برنامه چهار شنبه 20:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1217
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 20:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB915
آبادانطبق برنامه چهار شنبه 20:05 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB969
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 20:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2613
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 20:20 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3309
شاهرودطبق برنامه چهار شنبه 20:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5701
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 21:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4070
كيشطبق برنامه چهار شنبه 21:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5607
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 22:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4064
ماهشهرطبق برنامه چهار شنبه 22:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1283
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 22:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4056
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 22:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4012
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 22:15 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA469
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 22:25 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7084
یزدطبق برنامه چهار شنبه 22:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1219
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 22:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3330
رشتطبق برنامه چهار شنبه 22:35 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA461
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 22:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA418
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 22:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4038
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 22:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2621
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 23:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7124
كيشطبق برنامه چهار شنبه 23:00 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB979
تبریزطبق برنامه چهار شنبه 23:10 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5692
قشم طبق برنامه چهار شنبه 23:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3427
یزدطبق برنامه چهار شنبه 23:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2821
كيشطبق برنامه چهار شنبه 23:30 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5679
ارومیهطبق برنامه چهار شنبه 23:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1203
مشهدطبق برنامه چهار شنبه 23:40 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA375
زاهدانطبق برنامه چهار شنبه 23:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7080
كيشطبق برنامه چهار شنبه 23:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5636
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 23:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5713
كيشطبق برنامه چهار شنبه 23:45 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA315
اصفهانطبق برنامه چهار شنبه 23:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA459
بندرعباسطبق برنامه چهار شنبه 23:50 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1237
شیرازطبق برنامه چهار شنبه 23:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4062
بوشهرطبق برنامه چهار شنبه 23:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB989
اهوازطبق برنامه چهار شنبه 23:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2609
یزدطبق برنامه چهار شنبه 23:55 ۲ خرداد ۱۳۹۷
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199


 
 
Top