• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     چهار‌شنبه 27 دی 1396
 • چهارشنبه  17  ژانويه  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان

اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتترمینالهواپیماروززمانتاریخ
آتاTBZ5601تبریزنشست 2MD83چهار شنبه06:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3768شیرازنشست 6F100چهار شنبه06:25۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB961مشهدنشست 2MD82چهار شنبه06:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4530اصفهاننشست 6BAE146چهار شنبه06:35۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1038مشهدنشست 6A300-600چهار شنبه06:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3847آباداننشست 6B.727چهار شنبه06:50۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1295گرگاننشست 2F100چهار شنبه06:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1050کرماننشست 6ab6چهار شنبه07:10۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7158كيشنشست 2MD82چهار شنبه07:15۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4302شیرازنشست 6737-500چهار شنبه07:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4576بمنشست 6BAE146چهار شنبه07:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3770شیرازنشست 6F100چهار شنبه07:25۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6251مشهدنشست 6MD.88چهار شنبه07:30۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6290اصفهاننشست 6md88چهار شنبه07:45۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN021اهوازنشست 6MD82چهار شنبه07:45۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4090مشهدنشست 2A320چهار شنبه07:45۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4326شیرازنشست 6737-700چهار شنبه07:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA282کرمانشاهنشست 2A321چهار شنبه07:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5679ارومیهنشست 2MD83چهار شنبه07:55۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6257مشهدباطل شد 6MD.88چهار شنبه08:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5653تبریزنشست 2B737چهار شنبه08:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB965مشهدنشست 2MD82چهار شنبه08:25۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4016اهوازنشست 2MD82چهار شنبه08:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA406بوشهرنشست 2A320چهار شنبه08:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3855ارومیهتاخیر 6F100چهار شنبه08:35۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4587اهوازتاخیر 6146-200چهار شنبه08:35۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC865دزفولنشست 6A320چهار شنبه08:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN031تبریزدر حال نشستن 6MD83چهار شنبه08:40۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6221مشهددر حال نشستن 6MD.88چهار شنبه08:45۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1281اصفهانمنتظر اعلام باشید 2F100چهار شنبه08:50۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4076شیرازمنتظر اعلام باشید 2MD82چهار شنبه09:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC863یزدتاخیر 6737چهار شنبه09:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC841ایلامطبق برنامه 6F100چهار شنبه09:20۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7156کرمانطبق برنامه 2MD82چهار شنبه09:30۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1241قشم طبق برنامه 2RJ85چهار شنبه09:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB957اهوازطبق برنامه 2MD82چهار شنبه09:45۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6341مشهدطبق برنامه 6MD82چهار شنبه09:45۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7126كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه09:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC629گرگانطبق برنامه 6ATR-72-500چهار شنبه09:50۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1213اهوازطبق برنامه 2320چهار شنبه09:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA342تبریزطبق برنامه 2F100چهار شنبه10:05۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1276ارومیهطبق برنامه 2RJ85چهار شنبه10:10۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4024بوشهرتاخیر 2A319چهار شنبه10:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5711کرمانشاهطبق برنامه 2737چهار شنبه10:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3311اصفهانطبق برنامه 2ATR-72-500چهار شنبه10:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3332دزفولطبق برنامه 2ATR-72-500چهار شنبه10:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5649تبریزطبق برنامه 2MD82چهار شنبه10:20۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7104آبادانطبق برنامه 2MD82چهار شنبه10:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4532اصفهانطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه10:30۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1272تبریزطبق برنامه 2F100چهار شنبه10:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1017عسلویهطبق برنامه 6A300-600چهار شنبه10:45۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6947بندرعباسطبق برنامه 6737چهار شنبه10:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC611مشهدطبق برنامه 6320چهار شنبه11:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3705یاسوجطبق برنامه 6ATR-72-500چهار شنبه11:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC821عسلویهتاخیر 6B727چهار شنبه11:25۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1094بندرعباستاخیر 6A300-600چهار شنبه11:30۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4311مشهدطبق برنامه 6737-500چهار شنبه11:40۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6294سهندطبق برنامه 6MD82چهار شنبه12:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4521گچسارانطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه12:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3772شیرازطبق برنامه 6F100چهار شنبه12:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC839سنندجطبق برنامه 6F100چهار شنبه12:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA242رشتطبق برنامه 2F100چهار شنبه12:25۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1054کرمانطبق برنامه 6AB3چهار شنبه12:30۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4044مشهدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه12:35۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA295یزدطبق برنامه 2A321چهار شنبه12:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2519بهرگان/اصفهانطبق برنامه 2F100چهار شنبه12:55۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5607تبریزطبق برنامه 2B737چهار شنبه13:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA235بندرلنگه/شیرازطبق برنامه 2F100چهار شنبه13:05۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2621اهوازطبق برنامه 2F100چهار شنبه13:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3711اردبیلطبق برنامه 6B727چهار شنبه13:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC607رامسرطبق برنامه 6ATR-72-500چهار شنبه13:20۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2517شیراز/لاوانطبق برنامه 2737چهار شنبه13:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1088شیرازتاخیر 6AB3چهار شنبه13:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3342نوشهرطبق برنامه 2ATR-72-500چهار شنبه13:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA218سنندجطبق برنامه 2F100چهار شنبه13:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3322رامسرطبق برنامه 2ATR-72-500چهار شنبه13:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA233شیرازطبق برنامه 2A320چهار شنبه13:55۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6329مشهدطبق برنامه 6MD82چهار شنبه14:00۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1259مشهدطبق برنامه 2F100چهار شنبه14:05۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6971اهوازطبق برنامه 6MD83چهار شنبه14:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5694زاهدانطبق برنامه 2MD82چهار شنبه14:20۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1251مشهدطبق برنامه 2RJ85چهار شنبه14:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA217بیرجندطبق برنامه 2F100چهار شنبه14:25۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN039شیرازطبق برنامه 6MD83چهار شنبه14:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5645تبریزطبق برنامه 2MD83چهار شنبه14:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN045كيشتاخیر 6MD83چهار شنبه14:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4551خارگطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه14:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB963مشهدتاخیر 2MD82چهار شنبه14:55۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4082قشم طبق برنامه 2MD82چهار شنبه15:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4002كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه15:05۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7026كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه15:15۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1225كيشطبق برنامه 2F100چهار شنبه15:25۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC623کرمانشاهطبق برنامه 6F100چهار شنبه15:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN029مشهدتاخیر 6MD82چهار شنبه15:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC827رامسرطبق برنامه 6ATR-72-500چهار شنبه15:40۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4050كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه15:45۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6223مشهدطبق برنامه 6MD.88چهار شنبه15:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA427شیرازطبق برنامه 2A320چهار شنبه15:45۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4325ماکوطبق برنامه 6737-500چهار شنبه16:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC851زاهدانطبق برنامه 6B727چهار شنبه16:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4574جیرفتطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه16:10۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7054كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه16:15۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4599خرم‌آبادطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه16:15۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4308شیرازطبق برنامه 6737-500چهار شنبه16:20۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4088كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه16:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4573ایلامطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه16:35۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5678ارومیهطبق برنامه 2MD83چهار شنبه16:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5660كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه16:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3776شیرازطبق برنامه 6F100چهار شنبه16:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5699مشهدطبق برنامه 2MD83چهار شنبه16:50۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4042مشهدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه17:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4052عسلویهطبق برنامه 2MD82چهار شنبه17:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2509ماهشهرطبق برنامه 2F100چهار شنبه17:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5603تبریزطبق برنامه 2MD83چهار شنبه17:15۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6264كيشطبق برنامه 6MD.88چهار شنبه17:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6951یزدطبق برنامه 6B737-400چهار شنبه17:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7052كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه17:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3845ایلامطبق برنامه 6F100چهار شنبه17:25۲۷ دی ۱۳۹۶
معراجMRJ2841شیرازطبق برنامه 2A320چهار شنبه17:35۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA465مشهدطبق برنامه 2A313چهار شنبه17:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN043اهوازطبق برنامه 6MD82چهار شنبه17:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC631گرگانطبق برنامه 6F100چهار شنبه17:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7014كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه17:45۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4080عسلویهطبق برنامه 2MD82چهار شنبه17:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5624شیرازطبق برنامه 2B737چهار شنبه17:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1019عسلویهطبق برنامه 6AB3چهار شنبه17:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5630مشهدطبق برنامه 2B737چهار شنبه17:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1003خرم‌آبادطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه17:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1030مشهدتاخیر 6A300-600چهار شنبه18:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4020اهوازطبق برنامه 2MD82چهار شنبه18:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC831اهوازطبق برنامه 6A320چهار شنبه18:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA414بوشهرطبق برنامه 2A321چهار شنبه18:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB937تبریزطبق برنامه 2MD82چهار شنبه18:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5719اهوازطبق برنامه 2MD82چهار شنبه18:25۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC601مشهدطبق برنامه 6f100چهار شنبه18:30۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4072مشهدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه18:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3751آبادانتاخیر 6B737-400چهار شنبه18:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1042كيشطبق برنامه 6A310چهار شنبه18:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7150شیرازطبق برنامه 2MD82چهار شنبه18:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1078کرمانطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه18:45۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1301اهوازطبق برنامه 2F100چهار شنبه18:55۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1221بندرعباسطبق برنامه 2F100چهار شنبه18:55۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6230اصفهانطبق برنامه 6MD.88چهار شنبه19:05۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN023مشهدطبق برنامه 6MD83چهار شنبه19:20۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB989اهوازطبق برنامه 2MD83چهار شنبه19:20۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6931تبریزطبق برنامه 6MD83چهار شنبه19:25۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7028كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه19:30۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7168مشهدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه19:30۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4010شیرازطبق برنامه 2MD82چهار شنبه19:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC845رشتطبق برنامه 6ATR-72-500چهار شنبه19:35۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5620مشهدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه19:50۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2507ماهشهرطبق برنامه 2F100چهار شنبه19:50۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1217آبادانطبق برنامه 2F100چهار شنبه20:00۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1243قشم طبق برنامه 2F100چهار شنبه20:00۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6276اهوازطبق برنامه 6MD.88چهار شنبه20:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC641تبریزطبق برنامه 6A320چهار شنبه20:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5621مشهدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه20:15۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6325مشهدطبق برنامه 6MD82چهار شنبه20:15۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2613اهوازطبق برنامه 2F100چهار شنبه20:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5701اصفهانطبق برنامه 2MD83چهار شنبه20:25۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN017چابهارطبق برنامه 6MD83چهار شنبه20:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4596بیرجندطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه20:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7056كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه20:45۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4086قشم باطل شد 2MD82چهار شنبه21:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5605تبریزطبق برنامه 2MD83چهار شنبه21:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN019اهوازطبق برنامه 6MD83چهار شنبه21:15۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5713كيشطبق برنامه 2MD83چهار شنبه21:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC609مشهدطبق برنامه 6B737-400چهار شنبه21:20۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3778شیرازطبق برنامه 6F100چهار شنبه21:25۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7084یزدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه21:30۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4066اصفهانطبق برنامه 2MD82چهار شنبه21:30۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB985شیرازطبق برنامه 2MD82چهار شنبه21:35۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB979تبریزطبق برنامه 2MD82چهار شنبه21:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4543شهرکردطبق برنامه 6BAE146چهار شنبه21:40۲۷ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6303مشهدطبق برنامه 6MD.88چهار شنبه21:45۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4026مشهدطبق برنامه 2A319چهار شنبه21:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC823عسلویهطبق برنامه 6B737-400چهار شنبه21:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC633گرگانطبق برنامه 6F100چهار شنبه21:50۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4070كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه21:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA286کرمانشاهطبق برنامه 2A321چهار شنبه22:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4064ماهشهرطبق برنامه 2MD82چهار شنبه22:00۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4012اهوازطبق برنامه 2MD82چهار شنبه22:05۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC861آبادانطبق برنامه 6F100چهار شنبه22:05۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1283اصفهانطبق برنامه 2F100چهار شنبه22:10۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5692قشم طبق برنامه 2B737چهار شنبه22:10۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA278ارومیهطبق برنامه 2F100چهار شنبه22:15۲۷ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ157شیرازطبق برنامه 6B737چهار شنبه22:15۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4056مشهدطبق برنامه 2MD82چهار شنبه22:15۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4313كيشطبق برنامه 6737-500چهار شنبه22:20۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN049شیرازطبق برنامه 6MD82چهار شنبه22:20۲۷ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4333بندرعباسطبق برنامه 6737-500چهار شنبه22:25۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB915آبادانطبق برنامه 2MD82چهار شنبه22:35۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN035دزفولطبق برنامه 6MD83چهار شنبه22:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1052کرمانطبق برنامه 6AB3چهار شنبه22:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2615اهوازطبق برنامه 2F100چهار شنبه22:40۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA461مشهدطبق برنامه 2A313چهار شنبه22:40۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3725یزدطبق برنامه 6B737-400چهار شنبه22:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7088بندرعباسطبق برنامه 2A320چهار شنبه22:45۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4038بندرعباسطبق برنامه 2MD82چهار شنبه22:45۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN047تبریزطبق برنامه 6MD83چهار شنبه22:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA459بندرعباسطبق برنامه 2A320چهار شنبه22:50۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3359گرگانطبق برنامه 2ATR-72-500چهار شنبه22:50۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5636اهوازطبق برنامه 2MD83چهار شنبه22:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA469مشهدطبق برنامه 2F100چهار شنبه22:55۲۷ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6961بندرعباسطبق برنامه 6B737چهار شنبه23:00۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7124كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه23:00۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC603مشهدطبق برنامه 6A320چهار شنبه23:00۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA315اصفهانطبق برنامه 2A320چهار شنبه23:20۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1219بوشهرطبق برنامه 2RJ85چهار شنبه23:25۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5682بندرعباسطبق برنامه 2B737چهار شنبه23:30۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3915بوشهرطبق برنامه 6A320چهار شنبه23:35۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC635گرگانطبق برنامه 6ATR-72-500چهار شنبه23:40۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1203مشهدطبق برنامه 2F100چهار شنبه23:40۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7018قشم طبق برنامه 2MD82چهار شنبه23:45۲۷ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7080كيشطبق برنامه 2A320چهار شنبه23:45۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3789شیرازطبق برنامه 6A320چهار شنبه23:45۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4540زاهدانطبق برنامه 6AB3چهار شنبه23:50۲۷ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2609یزدطبق برنامه 2F100چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA375زاهدانطبق برنامه 2MD80چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4098كيشطبق برنامه 2MD82چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB947تبریزطبق برنامه 2MD82چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1237شیرازطبق برنامه 2F100چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4062بوشهرطبق برنامه 2MD82چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC833اهوازطبق برنامه 6B727چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
معراجMRJ2821كيشطبق برنامه 2A320چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1061اهوازطبق برنامه 6AB3چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1086شیرازطبق برنامه 6A310چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4592بندرعباسطبق برنامه 6AB3چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC627کرمانشاهطبق برنامه 6B737-400چهار شنبه23:55۲۷ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5601تبریزطبق برنامه 2MD83پنج شنبه06:00۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3768شیرازطبق برنامه 6F100پنج شنبه06:25۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB965مشهدطبق برنامه 2MD82پنج شنبه06:30۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4530اصفهانطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه06:35۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC615مشهدطبق برنامه 6B727پنج شنبه06:45۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5665تبریزطبق برنامه 2B737پنج شنبه06:50۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1295گرگانطبق برنامه 2F100پنج شنبه06:50۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5679ارومیهطبق برنامه 2MD83پنج شنبه07:05۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1050کرمانطبق برنامه 6AB3پنج شنبه07:10۲۸ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4302شیرازطبق برنامه 6737-700پنج شنبه07:20۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3770شیرازطبق برنامه 6F100پنج شنبه07:25۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6251مشهدطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه07:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC629گرگانطبق برنامه 6ATR-72-500پنج شنبه07:35۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6935اهوازطبق برنامه 6MD83پنج شنبه07:35۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1062سیرجانطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه07:40۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4570رفسنجانطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه07:45۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6230اصفهانطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه07:50۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA282کرمانشاهطبق برنامه 2A313پنج شنبه07:50۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA272ارومیهطبق برنامه 2A320پنج شنبه07:55۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6255مشهدطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه08:00۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC621کرمانشاهطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه08:00۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1281اصفهانطبق برنامه 2RJ85پنج شنبه08:10۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5653تبریزطبق برنامه 2B737پنج شنبه08:20۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7084یزدطبق برنامه 2MD82پنج شنبه08:20۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC865دزفولطبق برنامه 6F100پنج شنبه08:25۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4587اهوازطبق برنامه 6A310پنج شنبه08:35۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3855ارومیهطبق برنامه 6A320پنج شنبه08:35۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6947بندرعباسطبق برنامه 6MD83پنج شنبه08:45۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6257مشهدطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه08:45۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4076شیرازطبق برنامه 2MD82پنج شنبه09:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN043اهوازطبق برنامه 6MD83پنج شنبه09:05۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6341مشهدطبق برنامه 6MD82پنج شنبه09:15۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC841ایلامطبق برنامه 6F100پنج شنبه09:20۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1241قشم طبق برنامه 2RJ85پنج شنبه09:30۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB957اهوازطبق برنامه 2MD82پنج شنبه09:45۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6221مشهدطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه10:05۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3332دزفولطبق برنامه 2ATR-72-500پنج شنبه10:10۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA406بوشهرطبق برنامه 2F100پنج شنبه10:10۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB963مشهدطبق برنامه 2MD82پنج شنبه10:20۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5711کرمانشاهطبق برنامه 2MD83پنج شنبه10:20۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1213اهوازطبق برنامه 2F100پنج شنبه10:40۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7104آبادانطبق برنامه 2MD82پنج شنبه11:00۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC821عسلویهطبق برنامه 6A320پنج شنبه11:25۲۸ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4311مشهدطبق برنامه 6737-700پنج شنبه11:40۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5667تبریزطبق برنامه 2MD83پنج شنبه11:50۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA295یزدطبق برنامه 2A320پنج شنبه11:55۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6246اهوازطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه12:00۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4568بجنوردطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه12:00۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4521گچسارانطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه12:05۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3705یاسوجطبق برنامه 6ATR-72-500پنج شنبه12:10۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1253مشهدطبق برنامه 2F100پنج شنبه12:15۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1032مشهدطبق برنامه 6AB3پنج شنبه12:15۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5642اهوازطبق برنامه 2MD83پنج شنبه12:20۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA264آبادانطبق برنامه 2MD80پنج شنبه12:20۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB947تبریزطبق برنامه 2MD82پنج شنبه12:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3711اردبیلطبق برنامه 6B727پنج شنبه12:40۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5607تبریزطبق برنامه 2B737پنج شنبه13:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6979بیرجندطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه13:05۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC623کرمانشاهطبق برنامه 6F100پنج شنبه13:10۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3765لاوانطبق برنامه 6F100پنج شنبه13:20۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7068مشهدطبق برنامه 2MD82پنج شنبه13:30۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1088شیرازطبق برنامه 6AB3پنج شنبه13:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC609مشهدطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه13:35۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB913بندرعباسطبق برنامه 2MD82پنج شنبه13:40۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3322رامسرطبق برنامه 2ATR-72-500پنج شنبه13:50۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA494اردبیلطبق برنامه 2F100پنج شنبه14:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN021اهوازطبق برنامه 6MD82پنج شنبه14:05۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6329مشهدطبق برنامه 6MD82پنج شنبه14:05۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA255اصفهانطبق برنامه 2A320پنج شنبه14:10۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3785شیرازطبق برنامه 6A320پنج شنبه14:10۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN023مشهدطبق برنامه 6MD83پنج شنبه14:15۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN039شیرازطبق برنامه 6MD83پنج شنبه14:15۲۸ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ173آبادانطبق برنامه 6B737پنج شنبه14:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5645تبریزطبق برنامه 2MD83پنج شنبه14:30۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA430اهوازطبق برنامه 2A320پنج شنبه14:45۲۸ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2577اصفهان/سیریطبق برنامه 2F100پنج شنبه14:50۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1276ارومیهطبق برنامه 2RJ85پنج شنبه14:50۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1249زاهدانطبق برنامه 2F100پنج شنبه14:55۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4082قشم طبق برنامه 2MD82پنج شنبه15:00۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4002كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه15:05۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA247گرگانطبق برنامه 2F100پنج شنبه15:05۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA383چابهار/زاهدانطبق برنامه 2A321پنج شنبه15:15۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA263مشهدطبق برنامه 2A313پنج شنبه15:20۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1231ماهشهرطبق برنامه 2F100پنج شنبه15:25۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC827رامسرطبق برنامه 6ATR-72-500پنج شنبه15:40۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4050كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه15:45۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4551خارگطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه15:50۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3774شیرازطبق برنامه 6F100پنج شنبه15:50۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6223مشهدطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه16:00۲۸ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4325ماکوطبق برنامه 6737-700پنج شنبه16:05۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1272تبریزطبق برنامه 2F100پنج شنبه16:05۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7054كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه16:10۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC851زاهدانطبق برنامه 6B727پنج شنبه16:10۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5703اصفهانطبق برنامه 2MD83پنج شنبه16:15۲۸ دی ۱۳۹۶
معراجMRJ2801مشهدطبق برنامه 2A320پنج شنبه16:15۲۸ دی ۱۳۹۶
سپهرانSHI4308شیرازطبق برنامه 6737-700پنج شنبه16:20۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB979تبریزطبق برنامه 2MD82پنج شنبه16:25۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1084زابلطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه16:25۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5678ارومیهطبق برنامه 2MD83پنج شنبه16:30۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6296شیرازطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه16:30۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4573ایلامطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه16:35۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7168مشهدطبق برنامه 2MD82پنج شنبه16:45۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7128كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه17:05۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5603تبریزطبق برنامه 2MD83پنج شنبه17:10۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6264كيشطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه17:10۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7052كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه17:15۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1054کرمانطبق برنامه 6AB3پنج شنبه17:20۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1017عسلویهطبق برنامه 6AB3پنج شنبه17:20۲۸ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ163مشهدطبق برنامه 6B737پنج شنبه17:25۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3845ایلامطبق برنامه 6F100پنج شنبه17:25۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6971اهوازطبق برنامه 6MD83پنج شنبه17:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5707اصفهانطبق برنامه 2B737پنج شنبه17:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC601مشهدطبق برنامه 6B727پنج شنبه17:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1003خرم‌آبادطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه17:55۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4034قشم طبق برنامه 2MD82پنج شنبه18:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN015عسلویهطبق برنامه 6MD83پنج شنبه18:00۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5630مشهدطبق برنامه 2B737پنج شنبه18:00۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5624شیرازطبق برنامه 2B737پنج شنبه18:05۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN047تبریزطبق برنامه 6MD83پنج شنبه18:25۲۸ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ179تبریزطبق برنامه 6B737پنج شنبه18:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC641تبریزطبق برنامه 6A320پنج شنبه18:35۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1042كيشطبق برنامه 6A310پنج شنبه18:40۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN029مشهدطبق برنامه 6MD83پنج شنبه18:45۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4044مشهدطبق برنامه 2MD82پنج شنبه18:45۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3359گرگانطبق برنامه 2ATR-72-500پنج شنبه18:50۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4032چابهارطبق برنامه 2MD82پنج شنبه19:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6911اهوازطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه19:00۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC831اهوازطبق برنامه 6A320پنج شنبه19:10۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA217بیرجندطبق برنامه 2F100پنج شنبه19:10۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC859ارومیهطبق برنامه 6B727پنج شنبه19:15۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3725یزدطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه19:15۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6302بوشهرطبق برنامه 6MD82پنج شنبه19:20۲۸ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2617اهوازطبق برنامه 2F100پنج شنبه19:25۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5628اهوازطبق برنامه 2MD83پنج شنبه19:25۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4010شیرازطبق برنامه 2MD82پنج شنبه19:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5643تبریزطبق برنامه 2B737پنج شنبه19:35۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC625کرمانشاهطبق برنامه 6F100پنج شنبه19:35۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC845رشتطبق برنامه 6ATR-72-500پنج شنبه19:45۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA423شیرازطبق برنامه 2A321پنج شنبه19:50۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB937تبریزطبق برنامه 2MD82پنج شنبه19:55۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN017چابهارطبق برنامه 6MD83پنج شنبه20:00۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6276اهوازطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه20:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7124كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه20:05۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1259مشهدطبق برنامه 2F100پنج شنبه20:05۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5701اصفهانطبق برنامه 2MD83پنج شنبه20:10۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7024كيشطبق برنامه 2A320پنج شنبه20:10۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6325مشهدطبق برنامه 6MD82پنج شنبه20:15۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1217آبادانطبق برنامه 2F100پنج شنبه20:25۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3776شیرازطبق برنامه 6F100پنج شنبه20:25۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5605تبریزطبق برنامه 2MD83پنج شنبه21:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7088بندرعباسطبق برنامه 2A320پنج شنبه21:00۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1265شیرازطبق برنامه 2F100پنج شنبه21:10۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6298اهوازطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه21:30۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6951یزدطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه21:35۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5713كيشطبق برنامه 2MD83پنج شنبه21:35۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3778شیرازطبق برنامه 6F100پنج شنبه21:40۲۸ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2609یزدطبق برنامه 2F100پنج شنبه21:40۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4026مشهدطبق برنامه 2A319پنج شنبه21:45۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC823عسلویهطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه21:45۲۸ دی ۱۳۹۶
کارون IRG2615اهوازطبق برنامه 2F100پنج شنبه21:50۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN027مشهدطبق برنامه 6MD82پنج شنبه21:55۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4070كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه21:55۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC635گرگانطبق برنامه 6ATR-72-500پنج شنبه22:00۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4012اهوازطبق برنامه 2MD82پنج شنبه22:05۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN019اهوازطبق برنامه 6MD83پنج شنبه22:10۲۸ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ157شیرازطبق برنامه 6B737پنج شنبه22:15۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4056مشهدطبق برنامه 2MD82پنج شنبه22:15۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC3915بوشهرطبق برنامه 6A320پنج شنبه22:25۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC633گرگانطبق برنامه 6F100پنج شنبه22:25۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4576بمطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه22:30۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1052کرمانطبق برنامه 6AB3پنج شنبه22:40۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5636اهوازطبق برنامه 2MD83پنج شنبه22:40۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3330رشتطبق برنامه 2ATR-72-500پنج شنبه22:40۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5692قشم طبق برنامه 2B737پنج شنبه22:45۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4038بندرعباسطبق برنامه 2MD82پنج شنبه22:45۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA257بندرعباسطبق برنامه 2A320پنج شنبه22:50۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC603مشهدطبق برنامه 6A320پنج شنبه22:50۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1219بوشهرطبق برنامه 2RJ85پنج شنبه22:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA3313اصفهانطبق برنامه 2ATR-72-500پنج شنبه22:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ساهاIRZ151اهوازطبق برنامه 6B737پنج شنبه23:00۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN049شیرازطبق برنامه 6MD82پنج شنبه23:05۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1048بیرجندطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه23:10۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6907قشم طبق برنامه 6MD83پنج شنبه23:10۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5682بندرعباسطبق برنامه 2B737پنج شنبه23:15۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1203مشهدطبق برنامه 2F100پنج شنبه23:15۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7152كيشطبق برنامه 2MD82پنج شنبه23:20۲۸ دی ۱۳۹۶
آتاTBZ5649تبریزطبق برنامه 2B737پنج شنبه23:25۲۸ دی ۱۳۹۶
تابانTBN6303مشهدطبق برنامه 6MD.88پنج شنبه23:30۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC627کرمانشاهطبق برنامه 6B737-400پنج شنبه23:30۲۸ دی ۱۳۹۶
کیش ایرKIS7080كيشطبق برنامه 2A320پنج شنبه23:35۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA310اهوازطبق برنامه 2A321پنج شنبه23:35۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC833اهوازطبق برنامه 6B727پنج شنبه23:40۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1072سیرجانطبق برنامه 6BAE146پنج شنبه23:40۲۸ دی ۱۳۹۶
آسمانIRC861آبادانطبق برنامه 6F100پنج شنبه23:40۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB915آبادانطبق برنامه 2MD82پنج شنبه23:45۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA444تبریزطبق برنامه 2F100پنج شنبه23:45۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN035دزفولطبق برنامه 6MD83پنج شنبه23:50۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA414بوشهرطبق برنامه 2A321پنج شنبه23:50۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA469مشهدطبق برنامه 2F100پنج شنبه23:50۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1283اصفهانطبق برنامه 2F100پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرتورIRB989اهوازطبق برنامه 2MD83پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
کاسپینCPN6961بندرعباسطبق برنامه 6B737پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
قشم ایرQSM1237شیرازطبق برنامه 2F100پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
زاگرسIZG4062بوشهرطبق برنامه 2MD82پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
معراجMRJ2821كيشطبق برنامه 2A320پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1086شیرازطبق برنامه 6A310پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM1036مشهدطبق برنامه 6A310پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ماهان IRM4592بندرعباسطبق برنامه 6AB3پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
ایران ایرIRA429شیرازطبق برنامه 2A321پنج شنبه23:55۲۸ دی ۱۳۹۶
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199


 
 
Top