• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     شنبه 04 فروردین 1397
 • شنبه  24  مارس  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان

اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه مهرآباد


در حال اتصال به سامانه اطلاعات فرودگاه....!
آژانس هواپیمایی و مسافرتی
Sahel Abi Loading...
هواپیمایی
هواپیما
هواپیمایی
شماره پرواز
مبداوضعیتروز ساعتتاریخ
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB961
مشهدنشست. دریافت بار از نقاله شنبه 06:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB965
مشهدطبق برنامه شنبه 07:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4302
شیرازطبق برنامه شنبه 07:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3770
شیرازطبق برنامه شنبه 07:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4090
مشهدطبق برنامه شنبه 07:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A310
ایران ایر
IRA282
کرمانشاهتاخیر شنبه 07:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4326
شیرازطبق برنامه شنبه 07:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC865
دزفولطبق برنامه شنبه 07:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5601
تبریزباطل شد شنبه 08:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA272
ارومیهطبق برنامه شنبه 08:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4078
كيشتاخیر شنبه 08:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5665
تبریزطبق برنامه شنبه 09:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN039
شیرازطبق برنامه شنبه 09:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1241
قشم طبق برنامه شنبه 09:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC863
یزدطبق برنامه شنبه 09:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6341
مشهدطبق برنامه شنبه 09:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737
آسمان
IRC629
گرگانطبق برنامه شنبه 09:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA406
بوشهرطبق برنامه شنبه 09:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6985
كيشتاخیر شنبه 10:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3332
دزفولطبق برنامه شنبه 10:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB8061
مشهدطبق برنامه شنبه 10:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3915
بوشهرطبق برنامه شنبه 10:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4532
اصفهانطبق برنامه شنبه 10:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A300-600
ماهان
IRM1017
عسلویهطبق برنامه شنبه 10:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4581
شهرکردطبق برنامه شنبه 10:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1211
اهوازطبق برنامه شنبه 11:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
A320
کیش ایر
KIS7020
كيشطبق برنامه شنبه 11:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5632
شیرازطبق برنامه شنبه 11:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC839
سنندجطبق برنامه شنبه 11:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7104
آبادانطبق برنامه شنبه 11:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1274
رشتتاخیر شنبه 11:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA242
رشتطبق برنامه شنبه 11:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5603
تبریزطبق برنامه شنبه 12:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4308
شیرازطبق برنامه شنبه 12:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4325
ماکوطبق برنامه شنبه 12:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4521
گچسارانطبق برنامه شنبه 12:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2505
شیراز/خارگطبق برنامه شنبه 12:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1032
مشهدطبق برنامه شنبه 12:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3772
شیرازطبق برنامه شنبه 12:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A313
ایران ایر
IRA344
تبریزطبق برنامه شنبه 12:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6296
شیرازطبق برنامه شنبه 12:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1054
کرمانطبق برنامه شنبه 12:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4044
مشهدطبق برنامه شنبه 12:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5678
ارومیهطبق برنامه شنبه 13:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4086
قشم طبق برنامه شنبه 13:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6993
كيشطبق برنامه شنبه 13:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4096
كيشطبق برنامه شنبه 13:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1088
شیرازطبق برنامه شنبه 13:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1253
مشهدطبق برنامه شنبه 13:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA494
اردبیلطبق برنامه شنبه 13:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6329
مشهدطبق برنامه شنبه 14:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA383
چابهار/زاهدانطبق برنامه شنبه 14:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN029
مشهدطبق برنامه شنبه 14:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3327
جهرمطبق برنامه شنبه 14:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5684
چابهارطبق برنامه شنبه 14:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC601
مشهدطبق برنامه شنبه 14:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3785
شیرازطبق برنامه شنبه 14:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD82
ایران ایر
IRA253
اصفهانطبق برنامه شنبه 14:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN045
كيشتاخیر شنبه 14:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC623
کرمانشاهطبق برنامه شنبه 14:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA213
بیرجند/مشهدطبق برنامه شنبه 14:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4082
قشم طبق برنامه شنبه 14:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA430
اهوازطبق برنامه شنبه 14:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA257
بندرعباسطبق برنامه شنبه 15:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3322
رامسرطبق برنامه شنبه 15:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1084
زابلطبق برنامه شنبه 15:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7026
كيشطبق برنامه شنبه 15:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4002
كيشطبق برنامه شنبه 15:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3304
خویطبق برنامه شنبه 15:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5610
مشهدطبق برنامه شنبه 15:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5720
اهوازطبق برنامه شنبه 15:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4050
كيشتاخیر شنبه 15:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6223
مشهدطبق برنامه شنبه 15:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1272
تبریزطبق برنامه شنبه 15:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5605
تبریزطبق برنامه شنبه 16:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4570
رفسنجانطبق برنامه شنبه 16:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC645
بندرعباسطبق برنامه شنبه 16:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC851
زاهدانتاخیر شنبه 16:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7054
كيشطبق برنامه شنبه 16:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2613
اهوازطبق برنامه شنبه 16:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1315
كيشطبق برنامه شنبه 16:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1249
زاهدانطبق برنامه شنبه 16:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4573
ایلامطبق برنامه شنبه 16:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7092
عسلویهطبق برنامه شنبه 16:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5653
تبریزطبق برنامه شنبه 17:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5699
مشهدطبق برنامه شنبه 17:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6257
مشهدطبق برنامه شنبه 17:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7052
كيشطبق برنامه شنبه 17:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6264
كيشطبق برنامه شنبه 17:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
B737
ساها
IRZ163
مشهدطبق برنامه شنبه 17:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3776
شیرازطبق برنامه شنبه 17:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3845
ایلامطبق برنامه شنبه 17:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN023
مشهدطبق برنامه شنبه 17:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1030
مشهدطبق برنامه شنبه 17:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3711
اردبیلطبق برنامه شنبه 18:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4052
عسلویهطبق برنامه شنبه 18:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB8065
مشهدطبق برنامه شنبه 18:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4034
قشم باطل شد شنبه 18:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1099
اهوازطبق برنامه شنبه 18:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7152
كيشطبق برنامه شنبه 18:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6967
كيشطبق برنامه شنبه 18:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN015
عسلویهطبق برنامه شنبه 18:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4064
ماهشهرطبق برنامه شنبه 18:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1042
كيشطبق برنامه شنبه 18:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC845
رشتطبق برنامه شنبه 18:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2621
اهوازطبق برنامه شنبه 18:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7014
كيشطبق برنامه شنبه 18:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1251
مشهدطبق برنامه شنبه 18:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1078
کرمانطبق برنامه شنبه 18:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6230
اصفهانطبق برنامه شنبه 19:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA297
یزدطبق برنامه شنبه 19:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC831
اهوازطبق برنامه شنبه 19:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1034
مشهدطبق برنامه شنبه 19:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB915
آبادانطبق برنامه شنبه 19:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5660
كيشطبق برنامه شنبه 19:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5636
اهوازطبق برنامه شنبه 19:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA215
قشم طبق برنامه شنبه 19:25 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
B737
کاسپین
CPN6961
بندرعباسطبق برنامه شنبه 19:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4333
بندرعباسطبق برنامه شنبه 19:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB947
تبریزطبق برنامه شنبه 19:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7168
مشهدطبق برنامه شنبه 19:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A313
ایران ایر
IRA465
مشهدطبق برنامه شنبه 19:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB967
مشهدطبق برنامه شنبه 19:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
737-700
آسمان
IRC3725
یزدطبق برنامه شنبه 19:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5679
ارومیهطبق برنامه شنبه 20:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1217
آبادانطبق برنامه شنبه 20:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD83
کاسپین
CPN017
چابهارطبق برنامه شنبه 20:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD82
تابان
TBN6325
مشهدطبق برنامه شنبه 20:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1066
کرمانطبق برنامه شنبه 20:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7056
كيشطبق برنامه شنبه 20:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC859
ارومیهطبق برنامه شنبه 20:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1243
قشم طبق برنامه شنبه 21:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC625
کرمانشاهطبق برنامه شنبه 21:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6268
قشم طبق برنامه شنبه 21:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737
آسمان
IRC867
دزفولطبق برنامه شنبه 21:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD.88
تابان
TBN6343
مشهدطبق برنامه شنبه 21:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB985
شیرازطبق برنامه شنبه 21:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7124
كيشطبق برنامه شنبه 21:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5643
تبریزطبق برنامه شنبه 21:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4026
مشهدطبق برنامه شنبه 21:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2527
قشم طبق برنامه شنبه 21:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ100
قشم ایر
QSM1225
كيشطبق برنامه شنبه 21:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4070
كيشطبق برنامه شنبه 21:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5607
تبریزطبق برنامه شنبه 22:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2609
یزدطبق برنامه شنبه 22:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1309
بندرعباسطبق برنامه شنبه 22:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7050
كيشطبق برنامه شنبه 22:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4056
مشهدطبق برنامه شنبه 22:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3778
شیرازطبق برنامه شنبه 22:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4313
كيشطبق برنامه شنبه 22:20 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1022
شیرازطبق برنامه شنبه 22:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2805
مشهدطبق برنامه شنبه 22:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC833
اهوازطبق برنامه شنبه 22:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN027
مشهدطبق برنامه شنبه 22:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1052
کرمانطبق برنامه شنبه 22:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD83
کیش ایر
KIS7024
كيشطبق برنامه شنبه 22:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4068
كيشطبق برنامه شنبه 22:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4038
بندرعباسطبق برنامه شنبه 22:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA404
بوشهر/شیرازطبق برنامه شنبه 22:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3319
ساریطبق برنامه شنبه 22:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN049
شیرازطبق برنامه شنبه 22:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA288
کرمانشاهطبق برنامه شنبه 22:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC603
مشهدطبق برنامه شنبه 22:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB8097
كيشطبق برنامه شنبه 23:00 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC861
آبادانطبق برنامه شنبه 23:05 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4010
شیرازطبق برنامه شنبه 23:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5692
قشم طبق برنامه شنبه 23:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1219
بوشهرطبق برنامه شنبه 23:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM1048
بیرجندطبق برنامه شنبه 23:10 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5713
كيشطبق برنامه شنبه 23:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6983
كيشطبق برنامه شنبه 23:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A313
ایران ایر
IRA461
مشهدطبق برنامه شنبه 23:15 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7116
چابهارباطل شد شنبه 23:30 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA444
تبریزطبق برنامه شنبه 23:35 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6907
قشم طبق برنامه شنبه 23:40 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
A320
کیش ایر
KIS7080
كيشطبق برنامه شنبه 23:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4048
زاهدانطبق برنامه شنبه 23:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3359
گرگانطبق برنامه شنبه 23:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA310
اهوازطبق برنامه شنبه 23:45 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
737-500
آتا
TBZ5634
شیرازطبق برنامه شنبه 23:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA469
مشهدطبق برنامه شنبه 23:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC635
گرگانطبق برنامه شنبه 23:50 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1223
كيشطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB8063
مشهدطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN025
مشهدطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD83
زاگرس
IZG4098
كيشطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1237
شیرازطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM1061
اهوازطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1086
شیرازطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1036
مشهدطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB3
ماهان
IRM4592
بندرعباسطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA337
اصفهانطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC627
کرمانشاهطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD83
ایران ایرتور
IRB989
اهوازطبق برنامه شنبه 23:55 ۴ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB961
مشهدطبق برنامه یکشنبه 06:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3768
شیرازطبق برنامه یکشنبه 06:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
BAE146
ماهان
IRM4530
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 06:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1038
مشهدطبق برنامه یکشنبه 06:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1295
گرگانطبق برنامه یکشنبه 06:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2621
اهوازطبق برنامه یکشنبه 06:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5610
مشهدطبق برنامه یکشنبه 07:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1050
کرمانطبق برنامه یکشنبه 07:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7158
شیرازطبق برنامه یکشنبه 07:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4302
شیرازطبق برنامه یکشنبه 07:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB965
مشهدطبق برنامه یکشنبه 07:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3770
شیرازطبق برنامه یکشنبه 07:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6251
مشهدطبق برنامه یکشنبه 07:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4090
مشهدطبق برنامه یکشنبه 07:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6290
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 07:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC621
کرمانشاهطبق برنامه یکشنبه 07:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA410
اهوازطبق برنامه یکشنبه 07:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6230
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 07:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5601
تبریزطبق برنامه یکشنبه 08:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6255
مشهدطبق برنامه یکشنبه 08:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1281
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 08:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4587
اهوازطبق برنامه یکشنبه 08:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7084
یزدطبق برنامه یکشنبه 08:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4016
اهوازطبق برنامه یکشنبه 08:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC865
دزفولطبق برنامه یکشنبه 08:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC841
ایلامطبق برنامه یکشنبه 08:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB947
تبریزطبق برنامه یکشنبه 08:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6257
مشهدطبق برنامه یکشنبه 08:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6221
مشهدطبق برنامه یکشنبه 08:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6947
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 08:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB967
مشهدطبق برنامه یکشنبه 08:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC629
گرگانطبق برنامه یکشنبه 08:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4076
شیرازطبق برنامه یکشنبه 09:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5665
تبریزطبق برنامه یکشنبه 09:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5630
مشهدطبق برنامه یکشنبه 09:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4024
بوشهرطبق برنامه یکشنبه 09:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5711
کرمانشاهطبق برنامه یکشنبه 09:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6341
مشهدطبق برنامه یکشنبه 09:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN031
تبریزطبق برنامه یکشنبه 09:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB957
اهوازطبق برنامه یکشنبه 09:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1241
قشم طبق برنامه یکشنبه 09:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA217
بیرجندطبق برنامه یکشنبه 09:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3414
دزفولطبق برنامه یکشنبه 09:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4058
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 09:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1231
ماهشهرطبق برنامه یکشنبه 10:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM4532
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 10:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4574
جیرفتطبق برنامه یکشنبه 10:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN025
مشهدطبق برنامه یکشنبه 10:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1070
زاهدانطبق برنامه یکشنبه 10:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1255
مشهدطبق برنامه یکشنبه 10:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4316
عسلویهطبق برنامه یکشنبه 11:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1094
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 11:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM1005
خرم‌آبادطبق برنامه یکشنبه 11:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4325
ماکوطبق برنامه یکشنبه 11:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1211
اهوازطبق برنامه یکشنبه 11:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2801
مشهدطبق برنامه یکشنبه 11:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1292
سنندجطبق برنامه یکشنبه 11:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7104
آبادانطبق برنامه یکشنبه 11:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN021
اهوازطبق برنامه یکشنبه 11:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA494
اردبیلطبق برنامه یکشنبه 11:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6246
اهوازطبق برنامه یکشنبه 12:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5603
تبریزطبق برنامه یکشنبه 12:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM1074
کرمانطبق برنامه یکشنبه 12:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC631
گرگانطبق برنامه یکشنبه 12:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1032
مشهدطبق برنامه یکشنبه 12:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3772
شیرازطبق برنامه یکشنبه 12:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4094
مشهدطبق برنامه یکشنبه 12:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM1028
طبسطبق برنامه یکشنبه 12:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5678
ارومیهطبق برنامه یکشنبه 12:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4092
مشهدطبق برنامه یکشنبه 13:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN043
اهوازطبق برنامه یکشنبه 13:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6939
شیرازطبق برنامه یکشنبه 13:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2525
شیراز/بهرگانطبق برنامه یکشنبه 13:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1088
شیرازطبق برنامه یکشنبه 13:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA282
کرمانشاهطبق برنامه یکشنبه 13:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3350
ایلامطبق برنامه یکشنبه 13:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3427
یزدطبق برنامه یکشنبه 13:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA218
سنندجطبق برنامه یکشنبه 13:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3396
همدان طبق برنامه یکشنبه 13:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC863
یزدطبق برنامه یکشنبه 13:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC623
کرمانشاهطبق برنامه یکشنبه 13:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4040
مشهدطبق برنامه یکشنبه 13:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3419
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 13:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN039
شیرازطبق برنامه یکشنبه 13:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5676
آبادانطبق برنامه یکشنبه 13:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA242
رشتطبق برنامه یکشنبه 13:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2615
اهوازطبق برنامه یکشنبه 14:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA383
زاهدان/چابهارطبق برنامه یکشنبه 14:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3783
شیرازطبق برنامه یکشنبه 14:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6329
مشهدطبق برنامه یکشنبه 14:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1251
مشهدطبق برنامه یکشنبه 14:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3324
رامسرطبق برنامه یکشنبه 14:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7026
كيشطبق برنامه یکشنبه 14:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1272
تبریزطبق برنامه یکشنبه 14:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4030
مشهدطبق برنامه یکشنبه 14:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC831
اهوازطبق برنامه یکشنبه 14:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5694
زاهدانطبق برنامه یکشنبه 14:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN023
مشهدطبق برنامه یکشنبه 14:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA233
شیرازطبق برنامه یکشنبه 14:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ100
ماهان
IRM4573
ایلامطبق برنامه یکشنبه 15:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4084
قشم طبق برنامه یکشنبه 15:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4050
كيشطبق برنامه یکشنبه 15:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1017
عسلویهطبق برنامه یکشنبه 15:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2529
اصفهان/لاوانطبق برنامه یکشنبه 15:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7092
عسلویهطبق برنامه یکشنبه 15:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6915
عسلویهطبق برنامه یکشنبه 15:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB913
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 15:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1265
شیرازطبق برنامه یکشنبه 15:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA427
شیرازطبق برنامه یکشنبه 15:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1225
كيشطبق برنامه یکشنبه 15:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5660
كيشطبق برنامه یکشنبه 16:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC851
زاهدانطبق برنامه یکشنبه 16:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
EMB145
آسمان
IRC5605
تبریزطبق برنامه یکشنبه 16:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6223
مشهدطبق برنامه یکشنبه 16:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7054
كيشطبق برنامه یکشنبه 16:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC645
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 16:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4308
شیرازطبق برنامه یکشنبه 16:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4311
مشهدطبق برنامه یکشنبه 16:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC821
عسلویهطبق برنامه یکشنبه 16:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM4551
خارگطبق برنامه یکشنبه 16:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA463
مشهدطبق برنامه یکشنبه 16:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4052
مشهدطبق برنامه یکشنبه 16:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4032
چابهارطبق برنامه یکشنبه 16:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3845
ایلامطبق برنامه یکشنبه 16:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2523
سیری/اصفهانطبق برنامه یکشنبه 16:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7014
كيشطبق برنامه یکشنبه 16:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4002
كيشطبق برنامه یکشنبه 17:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC827
رامسرطبق برنامه یکشنبه 17:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7052
كيشطبق برنامه یکشنبه 17:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5653
تبریزطبق برنامه یکشنبه 17:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM4588
شیرازطبق برنامه یکشنبه 17:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6264
كيشطبق برنامه یکشنبه 17:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1054
کرمانطبق برنامه یکشنبه 17:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ171
مشهدطبق برنامه یکشنبه 17:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4345
كيشطبق برنامه یکشنبه 17:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ163
مشهدطبق برنامه یکشنبه 17:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2841
شیرازطبق برنامه یکشنبه 17:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6911
اهوازطبق برنامه یکشنبه 17:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4080
عسلویهطبق برنامه یکشنبه 17:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1019
عسلویهطبق برنامه یکشنبه 17:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1099
اهوازطبق برنامه یکشنبه 18:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
747
ماهان
IRM1034
مشهدطبق برنامه یکشنبه 18:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM1007
خرم‌آبادطبق برنامه یکشنبه 18:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4044
مشهدطبق برنامه یکشنبه 18:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4020
اهوازطبق برنامه یکشنبه 18:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5624
شیرازطبق برنامه یکشنبه 18:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4064
ماهشهرطبق برنامه یکشنبه 18:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3433
کلالهطبق برنامه یکشنبه 18:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
RJ85
قشم ایر
QSM1301
اهوازطبق برنامه یکشنبه 18:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3711
اردبیلطبق برنامه یکشنبه 18:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3402
اردبیلطبق برنامه یکشنبه 18:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1042
كيشطبق برنامه یکشنبه 18:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM1078
کرمانطبق برنامه یکشنبه 18:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4072
مشهدطبق برنامه یکشنبه 18:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6951
یزدطبق برنامه یکشنبه 19:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5699
مشهدطبق برنامه یکشنبه 19:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB985
شیرازطبق برنامه یکشنبه 19:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5719
اهوازطبق برنامه یکشنبه 19:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A320
ایران ایر
IRA457
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 19:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7024
كيشطبق برنامه یکشنبه 19:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2619
اهوازطبق برنامه یکشنبه 19:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6302
بوشهرطبق برنامه یکشنبه 19:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC641
تبریزطبق برنامه یکشنبه 19:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4010
شیرازطبق برنامه یکشنبه 19:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA276
ارومیهطبق برنامه یکشنبه 19:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7168
مشهدطبق برنامه یکشنبه 19:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3342
نوشهرطبق برنامه یکشنبه 19:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC601
مشهدطبق برنامه یکشنبه 19:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1217
آبادانطبق برنامه یکشنبه 20:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6961
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 20:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5679
ارومیهطبق برنامه یکشنبه 20:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6276
اهوازطبق برنامه یکشنبه 20:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB915
آبادانطبق برنامه یکشنبه 20:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7128
كيشطبق برنامه یکشنبه 20:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6325
مشهدطبق برنامه یکشنبه 20:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB968
مشهدطبق برنامه یکشنبه 20:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2609
یزدطبق برنامه یکشنبه 20:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3776
شیرازطبق برنامه یکشنبه 20:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1309
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 20:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
B737
کارون
IRG2613
اهوازطبق برنامه یکشنبه 20:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
ATR-72-500
آسمان
IRC845
رشتطبق برنامه یکشنبه 20:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1080
مشهدطبق برنامه یکشنبه 21:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7088
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 21:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
146-200
ماهان
IRM1022
شیرازطبق برنامه یکشنبه 21:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7056
كيشطبق برنامه یکشنبه 21:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4026
مشهدطبق برنامه یکشنبه 21:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1082
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 21:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
md88
تابان
TBN6298
اهوازطبق برنامه یکشنبه 21:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
EMB145
آتا
TBZ5701
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 21:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3725
یزدطبق برنامه یکشنبه 21:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7124
كيشطبق برنامه یکشنبه 21:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
RJ85
ماهان
IRM4526
شاهرودطبق برنامه یکشنبه 21:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4066
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 21:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7030
اهوازطبق برنامه یکشنبه 21:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی تابان
MD83
تابان
TBN6303
مشهدطبق برنامه یکشنبه 21:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4070
كيشطبق برنامه یکشنبه 21:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4048
زاهدانطبق برنامه یکشنبه 21:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
MD83
آتا
TBZ5607
تبریزطبق برنامه یکشنبه 22:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B727
آسمان
IRC3915
بوشهرطبق برنامه یکشنبه 22:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4012
اهوازطبق برنامه یکشنبه 22:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ساها
737-700
ساها
IRZ157
شیرازطبق برنامه یکشنبه 22:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A319
زاگرس
IZG4056
مشهدطبق برنامه یکشنبه 22:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN041
مشهدطبق برنامه یکشنبه 22:10 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3311
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 22:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی سپهران
B737
سپهران
SHI4313
كيشطبق برنامه یکشنبه 22:20 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN027
مشهدطبق برنامه یکشنبه 22:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC633
گرگانطبق برنامه یکشنبه 22:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC3778
شیرازطبق برنامه یکشنبه 22:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4038
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 22:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN035
دزفولطبق برنامه یکشنبه 22:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA264
آبادانطبق برنامه یکشنبه 22:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3921
چابهارطبق برنامه یکشنبه 22:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1052
کرمانطبق برنامه یکشنبه 22:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3971
اردبیلطبق برنامه یکشنبه 22:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1219
بوشهرطبق برنامه یکشنبه 22:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN029
مشهدطبق برنامه یکشنبه 22:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA310
اهوازطبق برنامه یکشنبه 22:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3332
رشتطبق برنامه یکشنبه 22:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
A320
زاگرس
IZG4006
تبریزطبق برنامه یکشنبه 22:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72
ایران ایر
IRA3429
یزدطبق برنامه یکشنبه 22:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3410
کرمانشاهطبق برنامه یکشنبه 22:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کارون
F100
کارون
IRG2617
اهوازطبق برنامه یکشنبه 23:00 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC603
مشهدطبق برنامه یکشنبه 23:05 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN6929
مشهدطبق برنامه یکشنبه 23:15 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA444
تبریزطبق برنامه یکشنبه 23:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
F100
ایران ایر
IRA446
تبریزطبق برنامه یکشنبه 23:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
ATR-72-500
ایران ایر
IRA3319
ساریطبق برنامه یکشنبه 23:25 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5692
قشم طبق برنامه یکشنبه 23:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی معراج
A320
معراج
MRJ2821
كيشطبق برنامه یکشنبه 23:30 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
F100
آسمان
IRC627
کرمانشاهطبق برنامه یکشنبه 23:35 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
A321
ایران ایر
IRA353
اصفهانطبق برنامه یکشنبه 23:40 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کیش ایر
MD82
کیش ایر
KIS7080
كيشطبق برنامه یکشنبه 23:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5636
اهوازطبق برنامه یکشنبه 23:45 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1061
اهوازطبق برنامه یکشنبه 23:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM4540
زاهدانطبق برنامه یکشنبه 23:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1203
مشهدطبق برنامه یکشنبه 23:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آتا
B737
آتا
TBZ5713
كيشطبق برنامه یکشنبه 23:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA425
شیرازطبق برنامه یکشنبه 23:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC3751
آبادانطبق برنامه یکشنبه 23:50 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM1086
شیرازطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
AB6
ماهان
IRM1036
مشهدطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ماهان
A310
ماهان
IRM4592
بندرعباسطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی قشم ایر
F100
قشم ایر
QSM1237
شیرازطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی زاگرس
MD82
زاگرس
IZG4062
بوشهرطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی کاسپین
MD82
کاسپین
CPN019
اهوازطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایر
MD80
ایران ایر
IRA469
مشهدطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
A320
آسمان
IRC3789
شیرازطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی آسمان
B737-400
آسمان
IRC833
اهوازطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB979
تبریزطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
هواپیمایی ایران ایرتور
MD82
ایران ایرتور
IRB989
اهوازطبق برنامه یکشنبه 23:55 ۵ فروردين ۱۳۹۷
شماره های تماس با فرودگاه مهرآباد:

اطلاعات پرواز 199

مرکز تلفن 61021

سامانه پیامک 3000199


 
 
Top