• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     یکشنبه 27 اسفند 1396
 • يكشنبه  18  مارس  2018    
بخشنامه های هواپیمایی امارات  بخشنامه های هواپیمایی ماهان

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airlines' Circulars

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جستجو در بخشنامه ها
 

2013/08/12

2013/08/11

2013/08/07

2013/08/06

2013/08/05

2013/08/04

2013/08/03

2013/08/01

2013/07/31

2013/07/30

2013/07/29

2013/07/27

2013/07/24

2013/07/23

2013/07/22

2013/07/21

2013/07/20

2013/07/18

2013/07/06

2013/06/13

2013/05/29

2013/05/27

2013/05/25

2013/05/23

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 142 از 143
 
 
 
Top