• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

مکانهایی که هنگام ورود در انگلستان باید گذرنامه سلامت به همراه داشته باشید

  خبر
 درباره مکانهایی که هنگام ورود در انگلستان باید گذرنامه سلامت به همراه داشته باشید

مکانهایی که هنگام ورود در انگلستان باید گذرنامه سلامت به همراه داشته باشید ...

مکانهایی که هنگام ورود در انگلستان باید گذرنامه سلامت به همراه داشته باشید


تاریخ خبر: یکشنبه 15 فروردین 1400
ساعت: 9:07:28 AM