• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی


IIS 10.0 Detailed Error - 403.0 - ModSecurity Action

HTTP Error 403.0 - ModSecurity Action

You do not have permission to view this directory or page.

Most likely causes:

 • This is a generic 403 error and means the authenticated user is not authorized to view the page.

Things you can try:

 • Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here.

Detailed Error Information:

Module   ModSecurity IIS (32bits)
Notification   BeginRequest
Handler   PageHandlerFactory-Integrated-4.0
Error Code   0x00000000
Requested URL   https://sahelabi.com:443/Forodgah/EmamOut.aspx
Physical Path   C:\Inetpub\vhosts\sahelabi.com\httpdocs\sahelabi.com\Forodgah\EmamOut.aspx
Logon Method   Not yet determined
Logon User   Not yet determined

More Information:

This generic 403 error means that the authenticated user is not authorized to use the requested resource. A substatus code in the IIS log files should indicate the reason for the 403 error. If a substatus code does not exist, use the steps above to gather more information about the source of the error.

View more information »شماره های تماس با فرودگاه امام خمینی:
اطلاعات پرواز 51001