• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
هواپیمایی جزیره

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی جزیره کویت
Jazeera AirLine Circulars

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی جزیره بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه های هواپیمایی جزیره
 

اخبار رسمی و بخشنامه های هواپیمایی جزیره
2023/10/29یکشنبه 07 آبان 1402استخدام و موقعیت شغلی
2023/10/08یکشنبه 16 مهر 1402استخدام و موقعیت شغلی
2023/10/02دوشنبه 10 مهر 1402استخدام و موقعیت شغلی
2018/02/24شنبه 05 اسفند 1396مسیرهای پروازی
تاریخ خورشیدی را با مکث روی تاریخ میلادی ببینید.