• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
هواپیمایی تفتان

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی تفتان
Taftan AirLine Circulars

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی تفتان ، Taftan AIRLINE بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه های هواپیمایی تفتان ، Taftan AIRLINE
 

اخبار رسمی و بخشنامه های هواپیمایی تفتان
2017/06/08پنجشنبه 18 خرداد 1396لزوم درج شماره موبایل مسافر در PNR
2017/01/02دوشنبه 13 دی 1395دریافت نمایندگی فروش
تاریخ خورشیدی را با مکث روی تاریخ میلادی ببینید.