• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

 

وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها و سازمانهای مربوطه

 

انگیزه اولیه ما از طراحی این سایت:

بطور میانگین هر روز 5 بخشنامه از طرف هواپیماییها صادر می شود

یعنی صرفه جویی حداقل 5 برگ کاغذ در روز در یک آژانس

که درصورت صرفه جویی در 1000 آژانس برابر صرفه جویی 150000 (یکصد و پنجاه هزار) برگ کاغذ در ماه خواهد شد.

انگیزه اولیه تشکیل این سایت همین صرفه جویی در مصرف کاغذ بود.

ما می توانیم هر ماه از قطع چند درخت سبز جلوگیری کنیم.

این سایت را به دوستان خود معرفی کنید و در این راه سهمی داشته باشید.

 

 

حمایت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی قشم ایر از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی ایرفرانس و کی ال ام از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی معراج از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی ایرعربیا از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی اکراین از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی ایرآسیا از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی اطلس گلوبال از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی ایرآستانا از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی آذربایجان از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی فلای دبی از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی تای از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی ایژین از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی کویت از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی پگاسوس از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی آرمنیا ایر کمپانی از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی سلام ایر از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی ساها از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی نوردویند از سایت بخشنامه ها

حمایت هواپیمایی پویا از سایت بخشنامه ها