• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

با افتخار بعد از شش سال انتشار سیزده هزاروامین بخشنامه گردشگری را جشن می گیریم

  خبر
 درباره با افتخار بعد از شش سال انتشار سیزده هزاروامین بخشنامه گردشگری را جشن می گیریم

با افتخار بعد از شش سال انتشار سیزده هزاروامین بخشنامه گردشگری را جشن می گیریم ...

با افتخار بعد از شش سال انتشار سیزده هزاروامین بخشنامه گردشگری را جشن می گیریم

اولین و جامع ترین وب سایت تخصصی
بخشنامه های هواپیماییها و گردشگری


تاریخ خبر: دوشنبه 21 مهر 1399
ساعت: 10:53:12 PM