• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

آغاز فرایند صدور ویزای امارات برای ایرانیان

  خبر
 درباره آغاز فرایند صدور ویزای امارات برای ایرانیان

آغاز فرایند صدور ویزای امارات برای ایرانیان ...

آغاز فرایند صدور ویزای امارات برای ایرانیان

رییس نمایندگی سیاسی ایران در ابوظبی:
🔹 همانطور که دو هفته پیش قولش را دادم خوشبختانه روادید امارات برای تجار و بازرگانان-که ثابت کنند برای تجارت می آیند- و کسانی که می‌خواهند خانواده‌هایشان را بیاورند صادر خواهد شد


تاریخ خبر: پنجشنبه 09 بهمن 1399
ساعت: 12:55:41 AM