• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

توقف کلیه پروازهای ایران به هند و پاکستان در پی تشدید شیوع کرونای هندی

  خبر
 درباره توقف کلیه پروازهای ایران به هند و پاکستان در پی تشدید شیوع کرونای هندی

توقف کلیه پروازهای ایران به هند و پاکستان در پی تشدید شیوع کرونای هندی ...

نامه وزارت راه به وزارت کشور پس از توقف کلیه پروازهای ایران به هند و پاکستان در پی تشدید شیوع کرونای هندی


تاریخ خبر: یکشنبه 05 اردیبهشت 1400
ساعت: 11:35:45 AM