• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

بزرگداشت چهارده هزارمین ردیف اطلاع رسانی سایت بخشنامه های گردشگری

  خبر
 درباره بزرگداشت چهارده هزارمین ردیف اطلاع رسانی سایت بخشنامه های گردشگری

بزرگداشت چهارده هزارمین ردیف اطلاع رسانی سایت بخشنامه های گردشگری ...


9 سال تلاش پیگیرانه را با انتشار چهارده هزارمین
ردیف اطلاع رسانی جشن می گیریم.
اطلاع رسانی دقیق و سریع به مسافران و کمک به
مدیران فنی و همکاران هدف ما است.
پیامهای پرمهر و حمایتهای بی دریغتان ، دلگرمی ما برای
ادامه این راه و خدمتگزاری به هموطنان گرامی است.
مدیر وب سایت بخشنامه های گردشگری
سیامک عزیز


تاریخ خبر: چهار‌شنبه 19 آبان 1400
ساعت: 11:03:00 PM