• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

Conditions for Passengers entering or transiting through Iran

  خبر
 درباره Conditions for Passengers entering or transiting through Iran

Conditions for Passengers entering or transiting through Iran ...

1. Passengers entering or transiting through Iran, must have a negative COVID-19 RT-PCR test taken at most 96 hours before departure from the first embarkation point. The test result must be in English or approved by an Iranian consulate.
- This does not apply to passengers 12 years or younger.

2. Passengers must have a COVID-19 vaccination certificate in English, showing that they were fully vaccinated at least 14 days before arrival. Vaccines accepted are AstraZeneca (SK Bioscience), AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Janssen, Moderna (Spikevax), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinopharm and Sinovac.

3. Passengers could be subject to a COVID-19 test upon arrival when arriving from Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Burundi, Costa Rica, Cuba, Dominican Rep., Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Iraq, Jamaica, Kenya, Korea (Dem. People's Rep.), Kosovo, Latvia, Liberia, Malaysia, Mexico, Moldovia, Mongolia, Montenegro, Myanmar, North Macedonia (Rep.), Nicaragua, Papua New Guinea, Philippines , Romania, Russian Fed., Serbia, Seychelles, Slovenia, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Turkey, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, USA, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam or Yemen.
- This does not apply to passengers 12 years or younger.

5. Passengers could be subject to COVID-19 test upon arrival and quarantine at their own expense.

6. Passengers must complete a "Self-declaration form" form before arrival. The form can be obtained at https://www.cao.ir

7. E-visas can be obtained before departure at http://e_visa.mfa.ir/en/ . Passengers must have an e-visa confirmation.

8. Suspension of visa on arrival facilities for passengers traveling as tourists


تاریخ خبر: آدینه 21 آبان 1400
ساعت: 10:50:12 AM