• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

چرا هواپیماها سفید رنگ می شوند و کاهش مصرف سوخت با رفتن به دستشویی قبل از پرواز

  خبر
 درباره چرا هواپیماها سفید رنگ می شوند و کاهش مصرف سوخت با رفتن به دستشویی قبل از پرواز

چرا هواپیماها سفید رنگ می شوند و کاهش مصرف سوخت با رفتن به دستشویی قبل از پرواز ...

براساس تحقیقات شرکت هواپیمایی ژاپنی نیپون هواپیماها به دلیل سهولت نظافت و تمیزنگه داشتن به رنگ سفید در می آیند و همچنین رنگ سفید به اندازه وزن 5 نفر در مصرف سوخت صرفه جویی می کند

در یک تحقیق دیگر ، استفاده مسافران از دستشویی قبل از پرواز باعث شد تا با کاهش 100 کیلوگرمی وزن مسافران شاهد کاهش سوخت هواپیما و در نتیجه کاهش گازهای گلخانه ای در طول یک ماه باشند


تاریخ خبر: یکشنبه 08 اسفند 1400
ساعت: 10:40:28 PM