• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

کاهش سقف فروش ارز مسافرتی

  خبر
 درباره کاهش سقف فروش ارز مسافرتی

کاهش سقف فروش ارز مسافرتی ...با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی

فروش ارز برای کشورهای دارای ویزا ۵۰۰ یورو یا معادل آن سایر ارزها

فروش ارز برای کشورهای بدون ویزا ۳۰۰ یورو یا معادل آن سایر ارزها

🔹سقف فروش ارز مسافرتی برای کشور‌های با ویزا (هوایی ـ کد ۵۱) مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین شده و برای کشور‌ها بدون ویزا نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها است.


تاریخ خبر: آدینه 31 تیر 1401
ساعت: 11:53:53 PM