• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

پردرآمدترین مسیرهای پروازی

  خبر
 درباره پردرآمدترین مسیرهای پروازی

پردرآمدترین مسیرهای پروازی ...

پردرآمدترین مسیرهای پروازی

🔹پیش بینی می شود در سال 2024 ، 407 میلیارد نفر سفر هوایی داشته باشند که 200 میلیون بیشتر از سال 2019 است.


تاریخ خبر: دوشنبه 10 اردیبهشت 1403
ساعت: 11:52:21 PM