• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

هواپیمایی سلام ایر

هواپیمایی سلام ایر

اطلاعات و دانستنیهای هواپیمایی سلام ایر  عمان


هواپیمایی سلام ایر
سلام ایر
نام: سلام ایر
نام لاتین: SalamAir
اخبار رسمی و بخشنامه های هواپیمایی سلام ایر
بانک: ملت
شماره حساب: 9453480718
شماره شبا: IR910120000000009453480718
لینک گزارش فروش:
کد اقتصادی:
شناسه ملی:
کشور: عمان
مرکز: تهران و شیراز
کد دو حرفی: OV
کد عددی:
تلفن: 09912064576-07132292369-07132291390
فکس:
نشانی: شیراز،خیابان مشکین فاز،هتل هما
کدپستی: 7143936911
وب سایت: www.salamair.com
ایمیل: sales.syz@salamair.com و cargo.iran@salamair.com
سال تاسیس:
مقصدها: 23
ناوگان: 7