• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
 • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
 • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
 • صرفه جویی در مصرف کاغذ
 • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
 • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
 • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
 • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
 • جستجو بر اساس موضوع
 • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
 •     یکشنبه 08 اسفند 1395
 • يكشنبه  26  فوريه  2017    
  

بخشنامه های هواپیمایی ها و سازمانهای مربوطه    Airlines' Circulars

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جستجو در بخشنامه ها
 

2017/02/26

2017/02/25

2017/02/23

2017/02/22

2017/02/21

2017/02/20

2017/02/19

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برگ پیشین ده برگ پیشین برگ پایان
برگه 1 از 97