• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2013/07/31

2013/07/30

2013/07/29

2013/07/27

2013/07/24

2013/07/23

2013/07/22

2013/07/21

2013/07/20

2013/07/18

2013/07/06

2013/06/13

2013/05/29

2013/05/27

2013/05/25

2013/05/23

2013/05/15

2013/05/09

2013/05/08

2013/05/05

2013/04/30

2013/04/21

2013/04/04

2013/03/30

2013/03/12

2013/01/28

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 270 از 270