• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2023/01/21

2023/01/19

2023/01/18

2023/01/17

2023/01/16

2023/01/11

2023/01/10

2023/01/09

2023/01/08

2023/01/07

2023/01/05

2023/01/04

2023/01/03

2023/01/02

2023/01/01

2022/12/29

2022/12/28

2022/12/26

2022/12/25

2022/12/24

2022/12/21

2022/12/20

2022/12/19

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 11 از 269