• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2021/04/26

2021/04/25

2021/04/24

2021/04/21

2021/04/20

2021/04/19

2021/04/18

2021/04/17

2021/04/15

2021/04/14

2021/04/13

2021/04/12

2021/04/11

2021/04/10

2021/04/06

2021/04/04

2021/04/03

2021/03/31

2021/03/30

2021/03/29

2021/03/28

2021/03/26

2021/03/25

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 11 از 241