• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2024/03/09

2024/03/07

2024/03/05

2024/03/04

2024/03/03

2024/03/02

2024/02/29

2024/02/27

2024/02/24

2024/02/21

2024/02/20

2024/02/18

2024/02/17

2024/02/14

2024/02/13

2024/02/12

2024/02/07

2024/02/06

2024/02/05

2024/02/04

2024/01/31

2024/01/30

2024/01/28

2024/01/24

2024/01/23

2024/01/22

2024/01/17

2024/01/15

2024/01/14

2024/01/11

2024/01/10

2024/01/08

2024/01/07

2024/01/02

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 3 از 271