• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2023/11/06

2023/11/05

2023/11/01

2023/10/31

2023/10/30

2023/10/29

2023/10/28

2023/10/25

2023/10/24

2023/10/23

2023/10/22

2023/10/21

2023/10/19

2023/10/18

2023/10/17

2023/10/16

2023/10/15

2023/10/14

2023/10/11

2023/10/10

2023/10/09

2023/10/08

2023/10/07

2023/10/06

2023/10/04

2023/10/02

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 3 از 269