• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....
خرید و صدور اینترنتی بلیت هواپیما

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2023/02/15

2023/02/14

2023/02/13

2023/02/12

2023/02/09

2023/02/08

2023/02/06

2023/02/05

2023/02/02

2023/02/01

2023/01/31

2023/01/29

2023/01/28

2023/01/26

2023/01/24

2023/01/23

2023/01/22

2023/01/21

2023/01/19

2023/01/18

2023/01/17

2023/01/16

2023/01/11

2023/01/10

2023/01/09

2023/01/08

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 2 از 260