• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2023/10/01

2023/09/27

2023/09/26

2023/09/23

2023/09/21

2023/09/20

2023/09/14

2023/09/13

2023/09/12

2023/09/11

2023/09/05

2023/09/04

2023/09/03

2023/09/02

2023/08/31

2023/08/30

2023/08/29

2023/08/27

2023/08/24

2023/08/23

2023/08/22

2023/08/21

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 4 از 269