• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2024/01/02

2024/01/01

2023/12/31

2023/12/30

2023/12/27

2023/12/26

2023/12/25

2023/12/19

2023/12/16

2023/12/14

2023/12/12

2023/12/09

2023/12/07

2023/12/06

2023/12/05

2023/12/04

2023/12/03

2023/12/02

2023/11/30

2023/11/28

2023/11/27

2023/11/26

2023/11/25

2023/11/23

2023/11/22

2023/11/21

2023/11/20

2023/11/19

2023/11/18

2023/11/16

2023/11/15

2023/11/14

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 4 از 271