• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2021/07/24

2021/07/20

2021/07/19

2021/07/18

2021/07/17

2021/07/14

2021/07/13

2021/07/12

2021/07/11

2021/07/10

2021/07/08

2021/07/07

2021/07/06

2021/07/05

2021/07/04

2021/07/03

2021/07/01

2021/06/30

2021/06/29

2021/06/28

2021/06/27

2021/06/26

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 1 از 234