• آخرین اخبار تخصصی صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری ایران
  • سرعت در پیدا کردن قوانین و بخشنامه ها
  • اطمینان از دیدن بخشنامه ها و عدم نگرانی از عدم دریافت بخشنامه توسط رایانامه
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ
  • اولین وب سایت تخصصی بخشنامه های هواپیمایی ها در ایران
  • دسترسی همه پرسنل به بخشنامه ها بدون نیاز به ارسال برای تک تک آنها
  • حذف بایگانی دستی بخشنامه ها
  • دیدن بخشنامه هواپیمایی مورد نظر به ترتیب تاریخ
  • جستجو بر اساس موضوع
  • قانون صدور بلیت و جریمه کنسلی و استرداد و تعرفه های نرخی و .....

اخبار رسمی هواپیمایی ها و بخشنامه های سازمانهای مربوطه    
Airtravel Channel

بخشنامه های هواپیماییها و سازمانهای مربوطه بر اساس تاریخجستجو در بخشنامه ها
 

2024/04/16

2024/04/15

2024/04/14

2024/04/11

2024/04/09

2024/04/07

2024/04/02

2024/03/26

2024/03/24

2024/03/18

2024/03/17

2024/03/16

2024/03/14

2024/03/13

2024/03/12

2024/03/11

2024/03/09

2024/03/07

2024/03/05

2024/03/04

2024/03/03

2024/03/02

2024/02/29

2024/02/27

تاریخ میلادی را با مکث روی تاریخ خورشیدی ببینید.


برگه 1 از 270